Firemní programy

Rozvojové programy na míru

Následující témata připravujeme pro společnosti na míru (prezečně / online), témata je možno probírat do různé hloubky a vzájemně kombinovat. Délka programu je minimálně 2 hodiny, maximálně 3 dny po sobě. Témata je možno u cyklů či návazných programů skládat do bloků s několikadenními až několikaměsíčními pauzami. Intenzitu školení a tempo / časový harmonogram Vám přizpůsobíme. Programy jsme schopni zajistit i v cizích jazycích.

Pokud máte zájem o další detaily, veškeré dotazy velmi rádi zodpovíme, kontaktujte nás...

KOMUNIKACE A PREZENTACE

 • Asertivní jednání
 • Efektivní komunikace
 • Interní komunikace a interní zákazník
 • Jednání v obtížných situacích
 • Lektorské dovednosti
 • Mediální komunikace
 • Mezikulturální komunikace
 • Networking
 • Písemná a e-mailová komunikace
 • Práce s hlasem a rétorika
 • Prezentační dovednosti
 • Přesvědčivá argumentace
 • Telefonní komunikace
 • Týmová spolupráce
 • Typologie lidí
 • Vyjednávání

VEDENÍ, ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDÍ

 • Firemní kultura
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Change management
 • Koučování
 • Mobbing
 • Přijímací pohovory
 • Projektové řízení
 • Řízení podle cílů
 • Řízení lidských zdrojů
 • Vedení a facilitace porad
 • Vedení lidí a motivace
 • Vytýkací a propouštěcí pohovory
 • Zvládání konfliktů

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

 • Budování profesionální image
 • Emoční inteligence
 • Mozkový jogging
 • Rozvoj kreativity
 • Stres management
 • Time management

PRODEJ A MARKETING

 • Marketingová komunikace
 • Obchodní vyjednávání
 • Prodejní dovednosti
 • Vedení klíčových zákazníků
 • Zvládání námitek v prodeji

KLIENTSKÁ CENTRA

 • E-mailová komunikace pro telefonní centra
 • Churn – aneb získejte odcházejícího zákazníka zpět!
 • Profesionální operátor
 • Telesales
 • Vedení lidí a koučování pro supervizory a teamleadery Call center
 • Vymáhání pohledávek po telefonu