Naši lidé

Naši lidé jsou jednou z našich silných stránek a významně ovlivňují špičkovou kvalitu našich služeb.

Spolupracujeme se stabilní skupinou dvaceti externích spolupracovníků v roli lektorů, konzultantů a koučů. Všichni jsou vynikající profesionálové vybavení odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi. Pravidelně se podílejí na přípravě a realizaci poradenských projektů a vzdělávacích programů pro POSITIVE. Dbáme na dodržování a sjednocování lektorských standardů a kontinuální seberozvoj.

Partneři a společníci

Lada Haisová

 • studium na VŠE Praha, dokončeno inženýrské studium v oboru finance
 • následně 5 let působení na marketingových a obchodních pozicích významných státních i komerčních institucí
 • od roku 1998 Sales manager, nástup do POSITIVE s.r.o.
 • od roku 2000 výkonná ředitelka POSITIVE s.r.o.
 • od roku 2009 jednatelka a společník POSITIVE s.r.o.
 • od roku 2013 jednatelka a většinová majitelka POSITIVE s.r.o.

Dorothee ter Kulve

 • studium Business Administration, Rotterdam
 • studium holandských a mezinárodních vztahů na Johns Hopkins University
 • následně 5 let práce na manažerských pozicích ve společnosti Esso
 • zakladatelka POSITIVE s.r.o. (1995)
 • výkonná ředitelka POSITIVE s.r.o. (do roku 1999)
 • následně externí konzultantka a společník společnosti (doposud)

Henriette Lurvink-van Ogtrop

 • studia Sociologie a kulturní antropologie v Leidenu
 • 5 let praxe v poradenských společnostech specializovaných na využívání lidských zdrojů v Singapuru a Londýně
 • spoluzakladatelka společnosti POSITIVE s.r.o. (1995), do roku 1999 ve vedení společnosti
 • následně externí konzultantka a společník POSITIVE s.r.o. (doposud)

Lektoři/konzultanti/ koučové

VAC-1292web-kopie-425x640-

Lucie Idel Nachtigalová

Do společnosti POSITIVE nastoupila v roce 2005 s aktuální zkušeností z pozice manažerky kontaktního centra služeb významné telekomunikační společnosti. Je odpovědná za vedení tréninků, jejich přípravu a průběžnou inovaci vzdělávacích modulů. Současně plní roli garanta vzdělávacích a poradenských projektů při spolupráci s externími spolupracovníky. Lektorskou činností se zabývá od roku 1995. Při své práci staví na zkušenostech z praxe. V manažerských trénincích využívá vlastní případové studie z vedení různě velkých týmů napříč obory. Dlouholetou obchodní a lektorskou praxi přenáší do tréninku prodejních a komunikačních dovedností. Dlouhodobě usiluje o to, aby trénink byl především praktický. Teoretické zázemí čerpá z celoživotního vzdělávání, významným zdrojem pro ni je čtyřletá psychoterapeutická fakulta a vzdělávací cyklus Řízení lidských zdrojů. V letech 2006 až do současnosti publikovala desítky odborných článků především v časopisech HR Fórum, HR Management.

lenka

Mgr. Lenka Bílková

Je absolventkou PF a FF UK v Praze - oboru personální psychologie a pracovní poradenství. S POSITIVE spolupracuje více než 20 let a patří mezi naše nejlepší lektory a kouče.  Má čtrnáctiletou zkušenost s řízením soukromé firmy a vedením lidí ve vrcholové manažerské pozici, patnáctiletou zkušenost s individuálním koučováním manažerů. Specializuje se především na manažerské dovednosti a individuální koučování. Vedla dlouhodobé projekty např. pro společnosti innogy, OMV, Ford, ŠKODA AUTO, LBBW Bank, Česká spořitelna. Je držitelkou několika mezinárodních certifikátů v oblasti koučování a  NLP. Je členkou EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučink).

Její energie je nakažlivá, dokáže nadchnout i zarputilé!

Prukner-427x640-

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, na Univerzitě Palackého získal doktorský titul.
V minulosti řadu let pracoval na obchodních a manažerských pozicích ve významné farmaceutické firmě. V posledních letech působí na akademické půdě a své teoretické znalosti a praktické zkušenosti zúročuje při práci lektora a kouče. Specializuje se zejména na manažerské, obchodní a komunikační dovednosti. S firmou POSITIVE spolupracuje již od r. 2002, podílí se na významných projektech např. pro společnosti Hornbach, Shell, DHL, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Orea Hotels.

Wiesenbergova

Mgr. Helena Wiesenbergová

Působí v oblasti rozvoje lidských zdrojů více jak 20 let jako lektor a kouč. Je absolventkou Univerzity v Hradci Králové a během svého dalšího vzdělávání absolvovala čtyřletý výcvik v GESTALT psychoterapii a psychosyntéze holandského institutu Multi–Dimens a akreditovaný výcvik v koučování firmy QED Group.

Zaměřuje se na individuální koučování a vede školení time managementu, zvládání stresu, hledání rovnováhy mezi profesním a osobním životem – Work Life Balance, efektivního řešení konfliktů, mentoringu, komunikačních dovedností, poskytování profesionálních služeb a rozvoje osobnosti.

Podílí se na realizaci Assessement a Development Center a na realizaci rozsáhlých vzdělávacích a rozvojových projektů pro komerční sféru i státní sektor. Vedla několikaleté projekty pro společnosti např. ČSSZ, Česká spořitelna, VZP, Deichmann, Hornbach a další…

Ve volném čase se zabývá společenským a politickým děním, hraje volejbal a zajímá se o divadlo a hudbu.

VAC-1297web-kopie-425x640-

Ladislav Habásko

Ladislav absolvoval dlouhodobý akreditovaný vzdělávací program Life and Business coaching – Coaching Development Ltd. (trénink akreditovaný Mezinárodní Federací koučů ICF). Dále prošel celou řadou kratších tréninků od Komunikačních dovedností přes, Profesionální instruktor teambuildingu, Outdoor activity instructor, SHL Osobnostní diagnostika, zpracování informací a prezentace výsledků, přes Leadership Grid a další.

Zabývá se tréninkem a koučovámím pracovních týmů, teambuildingem a koučováním jednotlivců.

Jeho přednostmi jsou orientace na klienta, kombinace zážitkové pedagogiky a koučovacích přístupů a zaměření na konkrétní akční kroky a metody napomáhající jejich dosahování.

Ve volné čase vymění kravatu za staré rifle, fixy za tesařskou sekeru a s chutí opravuje roubenou vesnickou usedlost z roku 1748.

stuchlik

Mgr. Robert Stuchlík

Certifikovaný somatický kouč, psychoterapeut a lektor. Po 15 letech vedení rozvojových projektů ve firmách si všiml, že v běžném rozvoji zaměstnanců opomíjíme zaměřit se na jeden z nejdůležitějších zdrojů energie – naše tělo. Pomáhá proto svým klientům objevit poselství těla a jeho moudrost v souvislosti se stravovacími návyky. Robert je akreditovaný výživový poradce, člen Aliance výživových poradců ČR. Mimo jiné absolvoval výcviky Cvičitel zdravotní tělesné výchovy a jógy, SUR - pětiletý psychoterapeutický výcvik, Výcvik v somatickém koučování a Prohloubené základy body-psychoterapie.

Lada-portret-1

RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.

Vystudoval MFF UK, dále se věnoval psychologii. Absolvoval Gestalt psychoterapeutický výcvik a více než deset let vedl psychoterapeutické výcviky. Zároveň pracoval ve firmách jako kouč, trenér a konzultant. Je členem Evropské asociace pro Gestalt terapii, je držitelem certifikátu G.P.O. (Gestalt Practitioner in Organizations) a je akreditovaný profesionální kouč (ČAKO). Je autorem řady odborných článků z oblasti manažerských dovedností a garantem výcviku v Gestalt koučinku. S firmou POSITIVE spolupracuje již 25 let zejména v oblasti rozvoje manažerských dovedností a koučování. Vedl řadu dlouhodobých úspěšných projektů např. pro společnosti ČSOB, Slovenská sporitelna, Laufen a Roca, BBraun, Škoda Auto.

VAC-1364-portret-1

Mgr. Markéta Mráziková-Pellarová

Již téměř čtvrtstoletí se věnuje herectví, především v oblasti alternativního a loutkového divadla. Na katedře ALD – DAMU v Praze absolvovala v roce 1994. Kromě práce ve svém oboru spolupracuje od roku 2008 se společností POSITIVE jako lektor na programech zaměřených na práci s hlasem, rétoriku, přesvědčivou argumentaci a další komunikační dovednosti.
Je pro ni velmi inspirující setkávat se s účastníky z rozličných pracovních oborů, s rozmanitými osobnostními styly, různými životními příběhy a předávat jim svoje nabyté zkušenosti ze svého řemesla i života.

Martin

MgA. Martin Vasquez, Ph.D.

Vystudoval Divadelní fakultu AMU v Praze, později získal doktorský titul na JAMU v Brně, absolvoval akreditovaný program lektorské dovednosti. Jeho specializací jsou tréninky v oblasti komunikace, prezentace a rétoriky. Pro vedení těchto programů získal bohaté zkušenosti jako herec a moderátor. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2003, kdy také navázal spolupráci s POSITIVE. Působil v projektech např. pro společnosti CzechInvest, Česká spořitelna a Allianz.

VAC-5346-414x640-

Mgr. Lída Charvátová (roz. Šašková)

V POSITIVE pracovala od roku 2007 na pozici interní lektorky a projektové manažerky, nyní s námi spolupracuje externě. Po dokončení vysokoškolského studia na Fakultě humanitních studií ZČU oboru Teorie a filozofie komunikace krátce pracovala jako lektorka angličtiny. Od roku 2004 se začala věnovat práci s lidskými zdroji ve významné mezinárodní výrobní firmě, kde měla v kompetenci interní komunikaci, motivaci a vzdělávání zaměstnanců. V rámci své pozice se stala interní lektorkou se zaměřením na zapojování a motivaci zaměstnanců vycházející z japonské filosofie kaizen. Zkušenosti sbírala zároveň také jako instruktorka společnosti zaměřující se na teambuildingové, teamspiritové a vzdělávací akce pro komerční sektor. Ve své lektorské činnosti používá především metody z oblasti zážitkové pedagogiky, interaktivní hry a cvičení a nové trendy v oblasti vzdělávání dospělých. Je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Zaměřuje se především na témata v oblasti komunikace a díky svým jazykovým znalostem figuruje jako lektorka v několika mezinárodních projektech jako např. Louis Vuitton, Laufen-Rocca.

attila

Ing. Attila Csergö

Vystudoval vysokou školu v Košicích. Strávil několik let v USA, kde pracoval jako finanční konzultant významné společnosti. Obchodní dovednosti si Attila osvojil již během svého působení v Americe. Později pracoval na top pozicích různých společností, kde bylo vyjednávání jeho denní náplní. Je připraven Vám předat své obchodnické tipy a triky, které za více než 20 let nasbíral.

VAC-5413-portret-1

Mgr. Jaroslava Švarcbachová

Je absolventkou Matematicko fyzikální fakulty UK v Praze  - oboru matematiky, informatiky a didaktiky. Deset let ve vrcholové manažerské pozici jí přineslo bohaté zkušenosti s řízením projektů a s rozvojem a vedením lidí. V současnosti pracuje jako individuální a skupinový/týmový kouč, facilitátor a mediátor konfliktů. Je certifikovaným systemickým koučem se zaměřením na individuální, týmové i skupinové koučování. Specializuje se na podporu tvorby týmové, projektové či firemní strategie a na mediaci firemních konfliktů.

Je členkou prezidia České asociace koučů (ČAKO) a podílí se aktivně na kultivaci koučování v ČR. 

jan-benda

PhDr. Jan Benda

Jan je expert na emoce s 15 letou praxí v oblasti psychoterapie a 9 letou praktickou zkušeností v koučování manažerů a vedení soft-skills tréninků pro korporátní klienty. Zaměřuje se na rozvíjení sebeuvědomění, laskavosti k sobě, mindful leadershipu a schopností intuice a emoční inteligence.

Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), výcvikem pro práci se změněnými stavy vědomí a řadou dalších kurzů. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Vědění, které získal díky meditační praxi, aplikuje jak v klinické práci, tak i při práci s manažery a ve školeních soft–skills.

Ve volném čase rád podniká výlety do přírody i delší cesty do Asie. Rád tráví čas s rodinou a věnuje se zahradničení.

Jana-R-1-

Mgr. Jana Rambousková

Od roku 2010 spolupracuje s POSITIVE jako externí lektorka. Společnost zná též "zevnitř" z dřívějšího působení coby interní lektorka a projektová manažerka.
Vystudovala andragogiku Filozofické fakultě University Karlovy. Drží se jednoho z hlavních principů andragogiky a dále se vzdělává jak po stránce "obsahové", tak didaktické, absolvovala např. trénink v programu Franklin Covey. Své lektorské zkušenosti nabyla a nabývá v prostředí akademickém i v byznysu. Se svým krédem "neustálý růst" se snaží učit lidi především přemýšlet a hledat logické souvislosti. V POSITIVE se specializuje na témata komunikace a rozvoj lidských zdrojů.

ja

Mgr. Jitka Štádlerová

Vzdělávání se věnuje více než 20 let, jako lektor, mentor i kouč. Má ráda kreativitu a přenáší ji do své práce. V kurzech i při koučování a mentoringu ráda využívá netradiční aktivity a pomůcky, které účastníkům pomáhají objevovat nové souvislosti, podívat se na věci z různých úhlů pohledu. Kombinuje nejnovější poznatky neurověd se zdravým rozumem. Je absolventkou certifikovaného výcviku v koučování firmy QED Group,  cyklu seminářů NLP (Neurolingvistického programování) a desítek dalších seminářů i výcviků. Spolupracovala  na přípravě mezinárodních projektů vedených metodou Appreciative Inquiry. Nejoblíbenějšími tématy je pro ni vše, co se týká plánování, jak si organizovat čas, zvládat stres a také budování značky a vše co, s tím souvisí – např. jak přicházet na nápady a myslet mimo zajeté koleje nebo jak se soustředit - fokus. Své zkušenosti také dále předává mentorům a lektorům. Sama je majitelkou malého vydavatelství a vybudovala značku Meet Papír – setkání pro všechny milovníky papíru.

Její heslo je:
Vše, co školím, také sama dělám. Nejsem teoretik, ale praktik.“ 

Marvanova-Monika-portret

Mgr. Monika Marvanová

V POSITIVE pracovala od roku 2019 na pozici interní lektorky a projektové manažerky, nyní externě. Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Sociální pedagogika a poradenství. Od roku 2017 se začala věnovat práci s lidskými zdroji, kde měla v kompetenci interní komunikaci, motivaci a vzdělávání zaměstnanců. Zaměřuje se především na témata v oblasti prodejních dovedností a vedení lidí. Dále se věnuje osobnímu poradenství.

Ruzicka

Mgr. Petr Růžička

Petr absolvoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Je akreditovaným koučem České asociace koučů, členem České asociace koučů, trenérem a konzultantem. Působí též jako klinický psycholog, psychoterapeut, rodinný terapeut a supervizor. Osm let v manažerské pozici mu přineslo bohaté zkušenosti s rozvojem organizace a s rozvojem a vedením lidí.

V současnosti pracuje jako individuální a týmový kouč, facilitátor, lektor a konzultant. Specializuje se na růstové a transformativní koučování TOP managementu, design a implementaci firemních, týmových a individuálních projektů snížení stresové zátěže, na optimalizaci řízení času, vedení lidí, rozvoj pozitivního myšlení a pozitivní komunikace a work-life-ballance programy. V letech 2009 – 2012 byl členem Stavovské rady České asociace koučů. Kontinuálně se vzdělávám v oblasti koučování a aplikované psychologie – konference a workshopy v ČR i zahraničí.

Ve volném čase se věnuje rodině, józe, volejbalu a komponování relaxační hudby.

Interní tým

Ing. Lada Haisová

Na VŠE Praha dokončila inženýrské studium v oboru finance. V rámci studia sbírala zkušenosti především jazykové v různých koutech světa. V 90. letech působila ve významné vládní agentuře, kde získala velké zkušenosti především v reprezentaci České republiky v zahraničí a v jednání s významnými představiteli politické a byznys sféry. Několik let působila na marketingových a obchodních pozicích významných společností finanční a poradenské oblasti. Lada do firmy POSITIVE nastoupila v roce 1998 jako Sales Manager, od roku 2000 zastávala funkci ředitelky společnosti. Od roku 2009 se stala spolumajitelkou a jednatelkou firmy. Mimo řízení společnosti se podílí na projektech pro významné zákazníky. Mluví anglicky, italsky a rusky.

Lucie Idel Nachtigalová

Do společnosti POSITIVE nastoupila v roce 2005 s aktuální zkušeností z pozice manažerky kontaktního centra služeb významné telekomunikační společnosti. Lucie je odpovědná za vedení tréninků, jejich přípravu a průběžnou inovaci vzdělávacích modulů. Současně plní roli garanta vzdělávacích a poradenských projektů při spolupráci s externími spolupracovníky. Lektorskou činností se zabývá od roku 1995. Při své práci staví na zkušenostech z praxe. V manažerských trénincích využívá vlastní případové studie z vedení různě velkých týmů napříč obory. Dlouholetou obchodní a lektorskou praxi přenáší do tréninku prodejních a komunikačních dovedností. Dlouhodobě usiluje o to, aby trénink byl především praktický. Teoretické zázemí čerpá z celoživotního vzdělávání, významným zdrojem pro ni je čtyřletá psychoterapeutická fakulta a vzdělávací cyklus Řízení lidských zdrojů. V letech 2006 až do současnosti publikovala desítky odborných článků především v časopisech HR Fórum, HR Management.

Lucie Šmarcová (roz. Tokaryková, mateřská dovolená)

V listopadu 2014 nastoupila po mnohaleté praxi do společnosti POSITIVE, kde zastává pozici Account / Project manager. Obsahovou náplní této pozice je kvalitní vedení a organizace tréninkových programů, komunikace s klienty a lektory. Lucie má na starost také organizaci eventů (Snídaně s hostem, Setkání s inspirací, aj.) a konferenci ZÁKAZNÍK 2030. www.zakaznik2030.cz

 

 Monika Putalová

Monika působí na pozici Projektové koordinátorky od podzimu roku 2021. Má na starosti přípravu a realizační proces tréninkových programů, komunikaci s klienty a lektory. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze, obor Provoz a ekonomika. Část studia strávila ve Švédsku a později vycestovala do Austrálie, kde se věnovala především studiu anglického jazyka. Monika má zkušenosti z oblasti produkce, organizace projektů a podpory týmů.

 Andrea Erboli (mateřská dovolená)

S bohatými zkušenostmi v péči o klienty zastává od roku 2019 ve společnosti POSITIVE pozici Sales / Project manager. Andrea zodpovídá za vedení celého obchodního případu od začátku až do konce. Částečně se podílí také na realizačním procesu, tedy vedením a organizací tréninkových programů včetně komunikace s lektory. 

 

 Johana Bernardová

Naše nejmladší posila v týmu je Johanka, studetka České zemědělské univerzity v Praze, obor Provoz a ekonomika, která zastává pozici Asistentky kanceláře. Podílí se na kompletaci přípravy tréninkových programů, udržuje kancelář "v hladkém chodu" a pomáhá při organizaci eventů.