Programy pro školy

V návaznosti na získané akreditace MŠMT- 25778/2018-1-792 a MŠMT 25160/2016-1-761 nabízíme realizaci akreditovaných programů pro pedagogické pracovníky (ZŠ, SŠ, aj.) v rámci DVPP, které povedou naši nejlepší zkušení lektoři POSITIVE. 

Všechny programy je možné hradit čerpáním finančních prostředků ze ŠABLON.

Témata programů:

Jednodenní programy budou probíhat jak formou otevřených programů v termínech výše uvedených, tak je možné je realizovat po dohodě v konkrétní škole. Dvoudenní programy jsou zatím připraveny jako programy uzavřené, tzn. realizaci pro konkrétní školu.

Pokud máte zájem uspořádat tyto kurzy pro více zaměstnanců přímo ve Vaší škole, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám po domluvě vyhovíme.