Firemní programy

Formy a metody práce

Formy práce se skupinou

 • Trénink
 • Workshop
 • Interaktivní přednáška
 • Facilitovaná diskuze
 • Moderované sdílení Best Practises
 • Týmový koučink
 • Teambuilding
 • Teambuilding a teamspirit s legendou
 • Follow up

Formy práce s jednotlivcem

 • Konzultace
 • Koučink
 • Individuální trénink
 • Training on the Job

Metody práce v tréninku

 • Řízená diskuse
 • Práce s očekáváním účastníků
 • Praktický nácvik dovedností ve dvojicích a ve skupině
 • Brainstorming
 • Brainwriting
 • Videonahrávání
 • Audionahrávání
 • Modelové situace
 • Simulace reálných situací
 • Rolové hry
 • Případové studie
 • Skupinové aktivity
 • Týmové řešení problémů
 • Vědomostní testy
 • Sebepoznávací testy
 • Práce s individuálními cíli
 • Stanovování individuálních akčních plánů
 • Výklad
 • Cvičení
 • Soutěže
 • Filmové ukázky
 • Výukové filmy
 • Práce s litemotivem
 • Domácí příprava
 • Identifikace silných stránek a rezerv ke zlepšení
 • Kreativní způsoby řešení problémů

Výše zmíněné formy i metody práce jsme schopni realizovat prezenčně i online.