Firemní programy

Měření kvality služeb

Mystery Caller

  • Test kvality telefonní komunikace se zákazníky.
  • Slouží zejména pro změření kvality reakcí pracovníků, jejich profesionality (zpravidla na specializovaných odděleních jako zelené linky, klientská centra, prodejní oddělení atd., ovšem možno využít v jakémkoliv oddělení společnosti, kde jsou pracovníci v telefonickém kontaktu se zákazníky, dodavateli ...).
  • Zahrnuje také měření telefonní dosažitelnosti a respončního.
  • Nástroj pro diagnostiku vzdělávacích potřeb a měření efektivity rozvojových aktivit.
  • Závěrečná zpráva obsahuje textovou interpretační část, grafy srovnávající telefonní dosažitelnost a responční čas a kvalitativní průměry platné pro ČR, denní záznam všech uskutečněných telefonních hovorů a pro každý telefonát kvalitativní dotazník hodnotící reakci pracovníka.

Mystery Shopper

  • Měření kvality chování pracovníků, jejich profesionality a péče o zákazníka v osobním kontaktu.
  • Testovací návštěvy je možno realizovat po celé ČR.
  • Nástroj pro diagnostiku vzdělávacích potřeb a měření efektivity rozvojových aktivit.
  • Závěrečná zpráva obsahuje textovou interpretační část, grafy srovnávající testované jednotky - výsledky v oblasti kvality a pro každou testovací návštěvu kvalitativní dotazník hodnotící prostředí prodejny / pobočky / místa, kvalitu personálu i chování konkrétního pracovníka.