Otevřené programy

Právní minimum pro pedagogické pracovníky v praxi s Mgr. Caletkou

Seminář představí základní práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Zaměří se na konkrétní kazuistiky a praktické případy, zejména pak na možnosti řešení agrese směřované vůči pedagogickým pracovníkům při výkonu práce.

Cíle

 • Představit základní práva a povinnosti pedagogických pracovníků.
 • Poskytnout užitečný přehled napříč českým právním řádem a právní jistotu při řešení incidentů během pedagogické praxe, ať již během interakce
  s žáky nebo s jejich zákonnými zástupci.
 • Podpořit sebejistotu při řešení problematických situací, naučit se řešit možné incidenty efektivně již v počátcích.
 • Získat znalosti a jistotu ve využití správných a právních možností řešení jsou účinnou prevencí pro případné spory a jiná rizika

Obsah

1. Právní ochrana pedagogických pracovníků – protiprávní jednání vůči pedagogovi ze strany žáků, studentů, zák. zástupců, kolegů, zaměstnavatele

 • Verbální a fyzické útoky
 • Kyberšikana
 • Vyhrožování, vydírání
 • Mobbing ve školství
 • Možnosti řešení, doporučení postupu

2. Právní odpovědnost pedagoga a školy za žáky a studenty – porušení povinností pedagoga a možné následky 

 • Incidenty během vyučování v místě, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby
 • Odpovědnost pedagogických pracovníků během akcí konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (zotavovací akce, školy v přírodě, lyžařské výcviky)

Lektor

Mgr. Petr Caletka 

je absolventem Právnické Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2016 pracuje v advokacii, v současné době působí jako advokát s   generální právní praxí se zaměřením na trestní, rodinné a občanské právo. V rámci výkonu advokacie zastává také funkce   opatrovníka či obhájce nezletilých v civilních i trestních řízeních a úzce spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí,   výchovnými a školskými zařízeními. Je také dlouholetým instruktorem a lektorem sportovních předpisů pro hráče, trenéry a   sportovní funkcionáře, především ve fotbale. Jeho zpětná vazba je vždy výborná.   Působí i v několika spolcích, které se zabývají sportovní činností a prací s mládeží.

V posledních 2 letech realizoval Mgr. Caletka s velkým úspěchem několik prezenčních seminářů pro pedagogické sbory o velikosti 30-50 účastníků a také online pro několik desítek účastníků. Ti kvitují především jeho odbornost, srozumitelnost výkladu a výborné příklady z praxe.

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 6.3.2024 12.30 - 16.30

Místo konání

online, aplikace MS Teams

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 1 815 Kč včetně DPH za půldenní program. 

Vybrané reference

 • Velmi poučné, výborné příklady z praxe.
 • Těším se na další seminář, byl zajímavý a přínosný, užitečný.
 • Výborná argumentace, vysvětlení dotazů, pěkné příklady.
 • Odborník – orientuje se v daných tématech.
 • Kvalitní výklad, znalost tématu.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.