Programy pro školy

Vzdělávání pedagogických pracovníků

V návaznosti na získanou akreditaci MŠMT- 6259/2022-4-353 nabízíme realizaci akreditovaných programů pro pedagogické pracovníky (ZŠ, SŠ, aj.)v rámci DVPP, které povedou naši nejlepší zkušení lektoři POSITIVE. 

Všechny programy je možné hradit čerpáním finančních prostředků ze ŠABLON.

Témata programů:

Jednodenní programy budou probíhat jak formou otevřených kurzů, tak je možné je realizovat po dohodě v konkrétní škole. Dvoudenní programy jsou zatím připraveny jako programy uzavřené, tzn. realizaci pro konkrétní školu.

Pokud máte zájem uspořádat tyto kurzy pro více zaměstnanců přímo ve Vaší škole, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám po domluvě vyhovíme.

Obchodní podmíny ZDE.