Lektoři

Lucie Idel Nachtigalová

Do společnosti POSITIVE nastoupila v roce 2004 s aktuální zkušeností z pozice manažerky kontaktního centra služeb významné telekomunikační společnosti. Je odpovědná za vedení tréninků, jejich přípravu a průběžnou inovaci vzdělávacích modulů. Současně plní roli garanta vzdělávacích a poradenských projektů při spolupráci s externími spolupracovníky. Lektorskou činností se zabývá od roku 1995. Při své práci staví na zkušenostech z praxe. V manažerských trénincích využívá vlastní případové studie z vedení různě velkých týmů napříč obory. Dlouholetou obchodní a lektorskou praxi přenáší do tréninku prodejních a komunikačních dovedností. Dlouhodobě usiluje o to, aby trénink byl především praktický. Teoretické zázemí čerpá z celoživotního vzdělávání, významným zdrojem pro ni je čtyřletá psychoterapeutická fakulta a vzdělávací cyklus Řízení lidských zdrojů. V letech 2006 až do současnosti publikovala desítky odborných článků především v časopisech HR Fórum, HR Management.

Mgr. Lenka Bílková

Je absolventkou PF a FF UK v Praze - oboru personální psychologie a pracovní poradenství. Více než 15 let spolupracuje se společností Positive, působí jako konzultant, trenér a kouč v oblasti lidských zdrojů, má čtrnáctiletou zkušenost s řízením soukromé firmy a vedením lidí ve vrcholové manažerské pozici, patnáctiletou zkušenost s individuálním koučováním top manažerů nadnárodních firem. Je držitelkou několika mezinárodních certifikátů v oblasti koučování a  NLP  (neuro-lingvistické programování). Je členkou EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučink).
Specializuje se především na manažerské dovednosti a individuální koučování. Vedla dlouhodobé projekty např. pro společnosti OMV, Ford, ŠKODA AUTO, LBBW Bank, Česká spořitelna.

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, na Univerzitě Palackého získal doktorský titul.
V minulosti řadu let pracoval na obchodních a manažerských pozicích ve významné farmaceutické firmě. V posledních letech působí na akademické půdě a své teoretické znalosti a praktické zkušenosti zúročuje při práci lektora a kouče. Specializuje se zejména na manažerské, obchodní a komunikační dovednosti. S firmou Positive spolupracuje již od r. 2002, podílí se na významných projektech např. pro společnosti Shell, DHL, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Orea Hotels.

Mgr. Helena Wiesenbergová

Působí v oblasti rozvoje lidských zdrojů 17 let jako lektor a kouč. Je absolventkou Univerzity v Hradci Králové a během svého dalšího vzdělávání absolvovala čtyřletý výcvik v GESTALT psychoterapii a psychosyntéze holandského institutu Multi–Dimens a akreditovaný výcvik v koučování firmy QED Group.

Zaměřuje se na individuální koučování a vede školení time managementu, zvládání stresu, hledání rovnováhy mezi profesním a osobním životem – Work Life Balance, efektivního řešení konfliktů, mentoringu, komunikačních dovedností, poskytování profesionálních služeb a rozvoje osobnosti.

Podílí se na realizaci Assessement a Development Center a na realizaci rozsáhlých vzdělávacích a rozvojových projektů pro komerční sféru i státní sektor. Vedla několikaleté projekty pro společnosti např. ČSSZ, Česká spořitelna, VZP, Deichmann, Hornbach a další…

Ve volném čase se zabývá společenským a politickým děním, hraje volejbal a zajímá se o divadlo a hudbu.

Ladislav Habásko

Ladislav absolvoval dlouhodobý akreditovaný vzdělávací program Life and Business coaching – Coaching Development Ltd. (trénink akreditovaný Mezinárodní Federací koučů ICF). Dále prošel celou řadou kratších tréninků od Komunikačních dovedností přes, Profesionální instruktor teambuildingu, Outdoor activity instructor, SHL Osobnostní diagnostika, zpracování informací a prezentace výsledků, přes Leadership Grid a další.

Zabývá se tréninkem a koučovámím pracovních týmů, teambuildingem a koučováním jednotlivců.

Jeho přednostmi jsou orientace na klienta, kombinace zážitkové pedagogiky a koučovacích přístupů a zaměření na konkrétní akční kroky a metody napomáhající jejich dosahování.

Ve volné čase vymění kravatu za staré rifle, fixy za tesařskou sekeru a s chutí opravuje roubenou vesnickou usedlost z roku 1748.

Mgr. Jitka Štádlerová

Vystudovala bohemistiku a společenské vědy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1994 se věnuje vzdělávání všech věkových kategorií se zaměřením na vzdělávání dospělých v oblasti managementu, komunikace, aktivního životního stylu a rozvoje osobnosti a konzultační činnosti v oblasti rozvoje lidského potenciálu. Působila jako manažer projektů a interní trenér u významných finančních společností. Absolvovala rozšiřující studium Řízení lidských zdrojů, kurzy psychologie a grafologie, manažerských a soft dovedností. Je certifikovaným trenérem paměti.
S Positive spolupracuje od roku 2005. Specializuje se na přípravu a vzdělávání středního managementu, komunikační a prezentační dovednosti, kurzy osobnostního rozvoje a realizaci Assessment a Development Centre.

RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.

Vystudoval MFF UK, dále se věnoval psychologii. Absolvoval Gestalt psychoterapeutický výcvik a více než deset let vedl psychoterapeutické výcviky. Zároveň pracoval ve firmách jako kouč, trenér a konzultant. Je členem Evropské asociace pro Gestalt terapii, je držitelem certifikátu G.P.O. (Gestalt Practitioner in Organizations) a je akreditovaný profesionální kouč (ČAKO). Je autorem řady odborných článků z oblasti manažerských dovedností a garantem výcviku v Gestalt koučinku. S firmou Positive spolupracuje již 12 let zejména v oblasti rozvoje manažerských dovedností a koučování. Vedl řadu dlouhodobých úspěšných projektů např. pro společnosti ČSOB, Slovenská sporitelna, Laufen a Roca, BBraun, Škoda Auto.

Mgr. Markéta Mráziková-Pellarová

Již téměř čtvrtstoletí se věnuje herectví, především v oblasti alternativního a loutkového divadla. Na katedře ALD – DAMU v Praze absolvovala v roce 1994. Kromě práce ve svém oboru spolupracuje od roku 2008 se společností Positive jako lektor na programech zaměřených na práci s hlasem, rétoriku, přesvědčivou argumentaci a další komunikační dovednosti.
Je pro ni velmi inspirující setkávat se s účastníky z rozličných pracovních oborů, s rozmanitými osobnostními styly, různými životními příběhy a předávat jim svoje nabyté zkušenosti ze svého řemesla i života.

MgA. Martin Vasquez, Ph.D.

Vystudoval Divadelní fakultu AMU v Praze, později získal doktorský titul na JAMU v Brně, absolvoval akreditovaný program lektorské dovednosti. Jeho specializací jsou tréninky v oblasti komunikace, prezentace a rétoriky. Pro vedení těchto programů získal bohaté zkušenosti jako herec a moderátor. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2003, kdy také navázal spolupráci s Positive. Působil v projektech např. pro společnosti CzechInvest, Česká spořitelna a Allianz.

Mgr. Blažena Mačáková

Jako externí lektor, kouč a obchodní manažer se zastoupením pro Moravu spolupracuje s Positive již deset let. Původně filozofické vzdělání na VŠ rozšířila o specializaci personalisty-manažera lidských zdrojů. Na dráhu kouče se vydala s know how mezinárodně akreditovaného programu kanadské Erickson College a inspirací ze setkání s guru koučinku Whitmorem a Gallweyem. Je členem ICF (Světové federace koučů) a akreditovaným lektorem Českého institutu pro marketing CIMA Prodej A a B. Prochází Gestalt výcvikem. Činnost pro komerční a státní sféru doplňuje také spoluprací s neziskovým sektorem. Při práci s klienty využívá mix osvědčených principů, nových trendů v oblasti vzdělávání dospělých i zkušeností a ilustrativních příběhů z více než dvanáctileté praxe. Vede projekty pro významné společnosti jako např. Česká spořitelna, Baťa, LBBW Bank.

Nepřesvědčuje zarputilé, nabízí inspiraci pro odhodlané k rozvoji a růstu...

Mgr. Lída Charvátová (roz. Šašková)

V POSITIVU pracuje od roku 2007 na pozici interní lektorky a projektové manažerky. Zodpovídá za vedení tréninkových programů, jejich přípravu a průběžnou inovaci. Je obsahovým garantem při přípravě projektů vedených externími lektory. Po dokončení vysokoškolského studia na Fakultě humanitních studií ZČU oboru Teorie a filozofie komunikace krátce pracovala jako lektorka angličtiny. Od roku 2004 se začala věnovat práci s lidskými zdroji ve významné mezinárodní výrobní firmě, kde měla v kompetenci interní komunikaci, motivaci a vzdělávání zaměstnanců. V rámci své pozice se stala interní lektorkou se zaměřením na zapojování a motivaci zaměstnanců vycházející z japonské filosofie kaizen. Zkušenosti sbírala zároveň také jako instruktorka společnosti zaměřující se na teambuildingové, teamspiritové a vzdělávací akce pro komerční sektor. Ve své lektorské činnosti používá především metody z oblasti zážitkové pedagogiky, interaktivní hry a cvičení a nové trendy v oblasti vzdělávání dospělých. Je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Zaměřuje se především na témata v oblasti komunikace a díky svým jazykovým znalostem figuruje jako lektorka v několika mezinárodních projektech jako např. Louis Vuitton, Laufen-Rocca.

Ing. Attila Csergö

Vystudoval vysokou školu v Košicích. Strávil několik let v USA, kde pracoval jako finanční konzultant významné společnosti. Obchodní dovednosti si Attila osvojil již během svého působení v Americe. Později pracoval na top pozicích různých společností, kde bylo vyjednávání jeho denní náplní. Je připraven Vám předat své obchodnické tipy a triky, které za více než 20 let nasbíral.

Mgr. Jaroslava Švarcbachová

Je absolventkou Matematicko fyzikální fakulty UK v Praze  - oboru matematiky, informatiky a didaktiky. Deset let ve vrcholové manažerské pozici jí přineslo bohaté zkušenosti s řízením projektů a s rozvojem a vedením lidí. V současnosti pracuje jako individuální a skupinový/týmový kouč, facilitátor a mediátor konfliktů. Je certifikovaným systemickým koučem se zaměřením na individuální, týmové i skupinové koučování. Specializuje se na podporu tvorby týmové, projektové či firemní strategie a na mediaci firemních konfliktů.

Je členkou prezidia České asociace koučů (ČAKO) a podílí se aktivně na kultivaci koučování v ČR. 

PhDr. Jan Benda

Jan je expert na emoce s 15 letou praxí v oblasti psychoterapie a 9 letou praktickou zkušeností v koučování manažerů a vedení soft-skills tréninků pro korporátní klienty. Zaměřuje se na rozvíjení sebeuvědomění, laskavosti k sobě, mindful leadershipu a schopností intuice a emoční inteligence.

Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), výcvikem pro práci se změněnými stavy vědomí a řadou dalších kurzů. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Vědění, které získal díky meditační praxi, aplikuje jak v klinické práci, tak i při práci s manažery a ve školeních soft–skills.

Ve volném čase rád podniká výlety do přírody i delší cesty do Asie. Rád tráví čas s rodinou a věnuje se zahradničení.

Mgr. Jana Rambousková

Od roku 2010 spolupracuje s Positive jako externí lektorka. Společnost zná též "zevnitř" z dřívějšího působení coby interní lektorka a projektová manažerka.
Vystudovala andragogiku Filozofické fakultě University Karlovy. Drží se jednoho z hlavních principů andragogiky a dále se vzdělává jak po stránce "obsahové", tak didaktické, absolvovala např. trénink v programu Franklin Covey. Své lektorské zkušenosti nabyla a nabývá v prostředí akademickém i v byznysu. Se svým krédem "neustálý růst" se snaží učit lidi především přemýšlet a hledat logické souvislosti. V Positive se specializuje na témata komunikace a rozvoj lidských zdrojů.

Mgr. Petr Růžička

Petr absolvoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Je akreditovaným koučem České asociace koučů, členem České asociace koučů, trenérem a konzultantem. Působí též jako klinický psycholog, psychoterapeut, rodinný terapeut a supervizor. Osm let v manažerské pozici mu přineslo bohaté zkušenosti s rozvojem organizace a s rozvojem a vedením lidí.

V současnosti pracuje jako individuální a týmový kouč, facilitátor, lektor a konzultant. Specializuje se na růstové a transformativní koučování TOP managementu, design a implementaci firemních, týmových a individuálních projektů snížení stresové zátěže, na optimalizaci řízení času, vedení lidí, rozvoj pozitivního myšlení a pozitivní komunikace a work-life-ballance programy. V letech 2009 – 2012 byl členem Stavovské rady České asociace koučů. Kontinuálně se vzdělávám v oblasti koučování a aplikované psychologie – konference a workshopy v ČR i zahraničí.

Ve volném čase se věnuje rodině, józe, volejbalu a komponování relaxační hudby.

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde několik let působila na katedře andragogiky a personálního řízení na pozici odborného asistenta a nyní na této katedře působí jako vedoucí. Je držitelkou osvědčení o manažerském studiu oboru personální management a certifikátu kvalifikovaného lektora pro Českou a Slovenskou republiku, je členkou České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a Asociace trenérů a konzultantů managementu. Posledních 15 let se specializuje na oblast firemní kultury, rozvoje lidských zdrojů a na zavádění systému řízení podle kompetencí. Je také garantkou vzdělávacích kurzů, konzultantkou manažerských projektů, autorkou řady odborných článků a publikací v uvedených oblastech. S Positive spolupracuje především jako konzultant na projektech z oblasti řízení lidských zdrojů.