Naši lidé

Interní tým

Ing. Lada Haisová

Na VŠE Praha dokončila inženýrské studium v oboru finance. V rámci studia sbírala zkušenosti především jazykové v různých koutech světa. V 90. letech působila ve významné vládní agentuře, kde získala velké zkušenosti především v reprezentaci České republiky v zahraničí a v jednání s významnými představiteli politické a byznys sféry. Několik let působila na marketingových a obchodních pozicích významných společností finanční a poradenské oblasti. Do firmy POSITIVE nastoupila v roce 1998 jako Sales Manager, od roku 2000 zastává funkci ředitelky společnosti a od roku 2009 se stala spolumajitelkou a jednatelkou firmy. Mimo řízení společnosti se podílí na projektech pro významné zákazníky. Mluví anglicky, italsky a rusky.

Lucie Idel Nachtigalová

Do společnosti POSITIVE nastoupila v roce 2004 s aktuální zkušeností z pozice manažerky kontaktního centra služeb významné telekomunikační společnosti. Je odpovědná za vedení tréninků, jejich přípravu a průběžnou inovaci vzdělávacích modulů. Současně plní roli garanta vzdělávacích a poradenských projektů při spolupráci s externími spolupracovníky. Lektorskou činností se zabývá od roku 1995. Při své práci staví na zkušenostech z praxe. V manažerských trénincích využívá vlastní případové studie z vedení různě velkých týmů napříč obory. Dlouholetou obchodní a lektorskou praxi přenáší do tréninku prodejních a komunikačních dovedností. Dlouhodobě usiluje o to, aby trénink byl především praktický. Teoretické zázemí čerpá z celoživotního vzdělávání, významným zdrojem pro ni je čtyřletá psychoterapeutická fakulta a vzdělávací cyklus Řízení lidských zdrojů. V letech 2006 až do současnosti publikovala desítky odborných článků především v časopisech HR Fórum, HR Management.

Mgr. Lída Charvátová (roz. Šašková) - nyní na mateřské dovolené

V POSITIVU pracuje od roku 2007 na pozici interní lektorky a projektové manažerky. Zodpovídá za vedení tréninkových programů, jejich přípravu a průběžnou inovaci. Je obsahovým garantem při přípravě projektů vedených externími lektory. Po dokončení vysokoškolského studia na Fakultě humanitních studií ZČU oboru Teorie a filozofie komunikace krátce pracovala jako lektorka angličtiny. Od roku 2004 se začala věnovat práci s lidskými zdroji ve významné mezinárodní výrobní firmě, kde měla v kompetenci interní komunikaci, motivaci a vzdělávání zaměstnanců. V rámci své pozice se stala interní lektorkou se zaměřením na zapojování a motivaci zaměstnanců vycházející z japonské filosofie kaizen. Zkušenosti sbírala zároveň také jako instruktorka společnosti zaměřující se na teambuildingové, teamspiritové a vzdělávací akce pro komerční sektor. Ve své lektorské činnosti používá především metody z oblasti zážitkové pedagogiky, interaktivní hry a cvičení a nové trendy v oblasti vzdělávání dospělých. Je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Zaměřuje se především na témata v oblasti komunikace a díky svým jazykovým znalostem figuruje jako lektorka v několika mezinárodních projektech jako např. Louis Vuitton, Laufen-Rocca.

PhDr. Tereza Kaiseršotová

Tereza vystudovala kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala i titul PhDr. Ve světě posbírala různé studijní i pracovní zkušenosti, své vzdělání rozvíjela například na řecké University of Crete. Do společnosti POSITIVE nastoupila po několikaletém působení na manažerské pozici v obchodním prostředí, kde vedla oddělení významně se podílející na komunikaci s klienty. U nás zastává pozici Sales / Project Manager.

Lucie Tokaryková

V listopadu 2014 nastoupila po mnohaleté praxi do společnosti POSITIVE, kde zastává pozici Account / Project manager. Obsahovou náplní této pozice je kvalitní vedení a organizace tréninkových programů, komunikace s klienty a lektory. Na starost má také organizaci eventů (Snídaně s hostem, Setkání s inspirací, aj.) a konferenci ZÁKAZNÍK 2030. www.zakaznik2030.cz

 

 Bc. Dominika Vrbová

Dominika vystudovala VŠB-TUO, obor Ekonomika a management. V posledních letech působila především na obchodních postech v mezinárodních společnostech. U nás působí na pozici Projektového koordinátora.