Změnové programy

Changer

Changer je produkt podporující integraci změny ve firmě.

  • Jeho role v rámci změnového projektu může být iniciační nebo stabilizační.
  • Přináší efekty v oblasti interní motivace zaměstnanců, firemní kultury, komunikace, optimalizace firemních procesů a vztahů mezi zaměstnanci a vedením.
  • Je možné jej modifikovat podle vytyčených cílů projektu a velikosti společnosti.

Changer obvykle probíhá formou série workshopů, které slouží jako:

  • Platforma pro sdílení informací a zkušeností
  • Sběrna podnětů (know-how zaměstnanců)
  • „Inkubátor“ nových řešení
  • Ventil emocí