Otevřené programy

Obchodní podmínky

Platba
Platba bude provedena na základě zálohové faktury, která bude vystavena nejpozději týden před konání kurzu či faktury zaslané po konání.

Počet účastníků z jedné společnosti
Počet účastníků z jedné společnosti je omezen na 3 osoby, na základě dohody je možné jej navýšit.

Občerstvení
Občerstvení a obědy poskytované v průběhu celodenního prezenčního kurzu jsou zahrnuty v investici. Účastníci budou mít jednu hodinu na oběd.

Zrušení
Registraci můžete bezplatně zrušit jen více než 14 dní před termínem konání akce. V případě zrušení registrace 14 až 5 dní před akcí Vám vzniká povinnost uhradit storno poplatky, a to ve výši 50 % z ceny akce. Pokud registraci zrušíte 4 a méně dnů před akcí, storno poplatky činí 100 % ceny.

Autorská práva
U všech běžných materiálů, případových studií a pracovních dokumentací patří autorská práva výhradně firmě POSITIVE. Tyto materiály nesmějí být reprodukovány nebo předávány nikomu bez předešlého písemného souhlasu firmy POSITIVE.

Důvěrnost
POSITIVE neposkytne žádnou důvěrnou informaci o Vaší společnosti nebo jejich zákaznících žádné třetí osobě. Povinnost ochraňovat důvěrné informace o společnostech a jejich zákaznících se týká jak úmyslného, tak i náhodného zneužití.

Nároky
POSITIVE se zříká jakýchkoli nároků na výsledky činností, které byly podloženy informacemi z našeho kurzu.