Otevřené programy

Zvládání stresu ve školním prostředí

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je poskytnout pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol základní dovednosti a nástroje ke zvládání stresu.

Specifické cíle programu jsou:
-        Pochopit, co je to stres a poznat, jaké jsou stresory ve školství
-        Zmapovat vlastní prožívání stresu a reakci na něj
-        Osvojit si prostředky k vypořádání se se stresem
-        Seznámit se s pojmem „syndrom vyhoření“ – jak mu předcházet, případně jej léčit, když propukne

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Stresory ve školství
           - Uvědomit si, co je stres
           - Definovat stresory související:
                - Se systémem
                - S rodiči
                - S dětmi
                - S kolegy
                - S osobností učitele
 • Individuální prožívání stresu
           -  Zmapovat vlastní situaci
           -  Nahlédnout na stres jako na energii připravenou k akci
           -  Poznat individuální projevy
           -  Porozumět vlastní stresové reakci
 • Jak se vypořádat se stresem
           -  Osvojit si komunikační dovednosti potřebné pro aktivní přístup k práci a zvládání stresu
           -  Zabránit hromadění stresu
           -  Kontrolovat emoce
 • Efektivní protistresové nástroje
           -  Asertivní NE
           -  Zdravé životní návyky a aktivní odpočinek
           -  Pozitivní postoj
 • Jak se uvolnit
           -  Tipy pro zvládání akutního stresu ve škole
           -  Relaxační techniky (např. práce s dechem, svalová relaxace celého těla, pozitivní imaginace, nácvik sebevědomého postoje, uzemnění)
           -  Humor
 • Syndrom vyhoření a efektivní obrana
           -  Definovat pojem „syndrom vyhoření“
           -  Poznat vznik a příčiny syndromu vyhoření
           -  Co syndrom způsobuje, jak ho poznáme, změny v chování
           -  Jak se syndromem vyhoření nakládat a jak jej léčit

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 21.6.2024 9.00 - 16.30 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.