Otevřené programy

Zvládání stresu a prevence vyhoření

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je vybavit pedagogické pracovníky nástroji pro efektivní řízení jejich času, zlepšit je v určování priorit a naučit je pracovat se stresem a zvládat jeho projevy a příčiny.

Specifické cíle programu jsou:
-          Zmapovat si aktuální priority a poznat výhody lepšího plánování času
-          Poznat efektivní techniky plánování
-          Uvědomit si, jaké překážky nám brání v efektivním zvládání času
-          Umět svůj časový plán obhájit v konfrontaci s ostatními
-          Pochopit, co je to stres a poznat, jaké jsou stresory ve školství
-          Zmapovat vlastní prožívání stresu a reakci na něj
-          Osvojit si prostředky k vypořádání se se stresem
-          Seznámit se s pojmem „syndrom vyhoření“ – jak mu předcházet, případně jej léčit, když propukne

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

1. den

 • Stresory ve školství 

  - Uvědomit si, co je stres
  - Definovat stresory související:
     -  Se systémem
     -  S rodiči
     -  S dětmi
     -  S kolegy
     -  S osobností učitele
 • Individuální prožívání stresu 

  -  Zmapování vlastní situace
  -  Stres jako energie připravená k akci
  -  Individuální projevy
  -  Porozumění vlastní stresové reakci
 • Jak se vypořádat se stresem  

  -  Komunikační dovednosti potřebné pro aktivní přístup k práci a zvládání stresu
  -  Zabránění hromadění stresu 
  -  Kontrola emocí
 • Efektivní protistresové nástroje 

  -  Asertivní NE
  -  Zdravé životní návyky a aktivní odpočinek
  -  Pozitivní postoj
 • Jak se uvolnit 

  -  Tipy pro zvládání akutního stresu ve škole
  -  Relaxační techniky (např. práce s dechem, svalová relaxace celého těla, pozitivní imaginace, nácvik sebevědomého postoje, uzemnění)
  - Humor
 • Syndrom vyhoření a efektivní obrana  

  -  Definice pojmu
  -  Vznik a příčiny syndromu vyhoření
  -  Co syndrom způsobuje, jak ho poznáme, změny v chování
  -  Jak se syndromem vyhoření nakládat a jak jej léčit

2. den

 • Syndrom vyhoření (vznik, příznaky, stádia, rizikové faktory)

  -  Co to je syndrom vyhoření, jak a proč vzniká
  -  Signály upozorňující na riziko syndromu vyhoření
  -  Příznaky syndromu vyhoření
        - V psychické oblasti
        - Ve fyzické oblasti
        -  V sociální oblasti
  -  Jak jsem na tom JÁ SÁM s vyhořením?
  -  Stádia vyhoření
  -  Rizikové faktory v osobnosti člověka
 • Prevence (ochrana zdraví, vlastní inventura, pomoc, kazuiky, nácvik)

  -  Salutoprotektivní faktory
  -  Vlastní salutoprotektivní prvky obsažené ve svém životním stylu
  -  Sebereflexe vlastního pracovního nasazení
  -  Desatero ochrany před syndromem vyhoření
  -  Pomoc při syndromu vyhoření, prevence + náprava
  -  Pomoc na úrovni organizace - supervize + podpora
  -  Diskuse nad kazuistikami, konzultace vlastních případů

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 8.1.2024 - 9.1.2024 9.00 - 16.30

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 4 900 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.