Otevřené programy

Zlepšení vztahů a atmosféry ve škole

Práce pedagogů je smysluplná a velmi náročná. Aby ji mohli kvalitně odvádět, je důležité, aby se v prostředí školy cílili dobře a bezpečně nejen žáci a studenti, ale také všichni pracovníci školy. Je třeba vytvořit otevřený přátelský prostor, kde fungují pravidla, ale vládne také atmosféra důvěry a dobré vztahy. Je třeba s respektem přijímat generační rozdíly mezi kolegy, osobnostní odlišnosti a předcházet tak nedorozumění.

Doporučujeme pečovat o vztahy ve školních týmech a případné názorové a osobnostní odlišnosti, které jsou přirozenou součástí týmové dynamiky, nenechat přerůst do vleklých sporů.

Cílová skupina

Všichni pracovníci školy.

Cíl

Vytvořit přátelskou atmosféru ve škole. Předcházet nedorozuměním a konfliktům. Nedovolit rozvinout „blbou náladu“ ve školním týmu. Umět naslouchat a kolegům, respektovat je a respekt vyžadovat.
Nastavit si pravidla a dohody a převzít odpovědnost za jejich dlouhodobé dodržování pomocí zpětné vazby mezi kolegy. Předávat a přijímat zpětnou vazbu.

Obsah

 • Barometr nálady v týmu
 • Definování si, v čem jsme jako tým silní a kde vnímáme rezervy
 • Určení oblastí, na kterých je třeba zapracovat
 • Nastavit si pravidla, která vyplynou z určených oblastí např.:
  - pro jednotné vystupování před žáky
  - pravidla vzájemného chování
  - komunikace
 • Převzetí odpovědnosti za dodržování společných pravidel namísto pasivního čekání na zásah vedení
 • Kultura zpětné vazby mezi kolegy ve škole, předávání a přijímání - nácvik
 • Technika 4 uši, jako nástroj naslouchání a předcházení nedorozumění
 • Koncept nenásilné komunikace
 • Testy a cvičení pro zkvalitnění komunikace mezi kolegy a to po stránce logické i psychologické
 • Zvládání emocí a prevence konfliktů mezi kolegy

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 3 200 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.