Otevřené programy

Týmová spolupráce v učitelském sboru

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je zefektivnit týmovou spolupráci vedoucích a dalších pedagogických pracovníků a zlepšit celkovou atmosféru v konkrétních školách.

Specifické cíle programu jsou:
-       Popsat si spolupráci v týmu a důležitost jeho fungování
-       Pomoci pedagogickým pracovníkům identifikovat jejich týmové role a pracovat s jejich silnými a slabými stránkami
-       Stmelit tým
-       Zefektivnit komunikaci v týmu a umět reagovat v obtížných situacích

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Týmová spolupráce v učitelském sboru

  -  Definice týmu
  -  Charakteristika práce v týmu
  -  Výhody dobré týmové spolupráce ve škole
  -  Hodnota dobré týmové spolupráce
 • Týmové skupiny

  -  Charakteristiky dysfunkční skupiny
  -  Efektivní pracovní skupiny a týmy
 • Týmové role ve škole

  -  Týmové role X Funkční role
  -  Typy týmových rolí
  -  Analýza vlastní týmové role - Belbinův dotazník
  -  Silné a přípustné slabé stránky jednotlivých rolí
  -  Vytěžování potenciálu každého člena týmu
  -  Osobní akční plán identifikované týmové role 
 • Problematické situace v týmu vedení školy a učitelského sboru

  -  Obtížné situace v týmu a jejich řešení
  -  Základy argumentace
  -  Pozitivní komunikace mezi členy týmu
  -  Asertivita v týmové komunikaci

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 18.9.2024 9.00 - 16.30 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.