Otevřené programy

Time management a zvládání stresu

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Vedoucí a další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je vybavit pedagogické pracovníky nástroji pro efektivní řízení jejich času, zlepšit je v určování priorit a naučit je pracovat se stresem a zvládat jeho projevy a příčiny.

Specifické cíle programu jsou:
-          Zmapovat si aktuální priority a poznat výhody lepšího plánování času
-          Poznat efektivní techniky plánování
-          Uvědomit si, jaké překážky nám brání v efektivním zvládání času
-          Umět svůj časový plán obhájit v konfrontaci s ostatními
-          Pochopit, co je to stres a poznat, jaké jsou stresory ve školství
-          Zmapovat vlastní prožívání stresu a reakci na něj
-          Osvojit si prostředky k vypořádání se se stresem
-          Seznámit se s pojmem „syndrom vyhoření“ – jak mu předcházet, případně jej léčit, když propukne

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

1. den

 • Time management jako pracovní nástroj (4 generace TM v realitě školního prostředí, Já a čas)

  -  Naučit se analyzovat vlastní situaci
  -  Uvědomit si priority a s nimi množství času, které jim věnujeme aktuálně a které bychom jim věnovat chtěli
  -  Ujasnit si motivaci k lepšímu plánování času
  -  Uvědomit si cenu času
  -  Vytvořit si akční plán
  -  Vzít v úvahu silné a slabé stránky plánování času
 • Techniky plánování

  -  Parametry efektivního cíle
  -  Rozlišení velkého a malého plánu
  -  Eisenhowerovo okno
  -  Paretovo pravidlo
  -  Plánování času v různých časových rámcích
  -  Plánovací a kontrolní nástroje
 • Bariéry TM

  -  Disciplína jako předpoklad úspěšného zvládání úkolů a času
  -  Nebezpečí a příčiny odkládání
  -  Zakládání materiálů a dokumentů - papírování
  -  Zloději času
 • Organizace práce s ostatními

  -  Asertivita jako pomocník v organizaci práce a času
  -  Přijetí úkolu
  -  Vyrušování

2. den

 • Stresory ve školství 

  -  Uvědomit si, co je stres
  -  Definovat stresory související:
      -  Se systémem
      -  S rodiči
      -  S dětmi
      -  S kolegy
      -  S osobností učitele
 • Individuální prožívání stresu

  -  Zmapovat vlastní situaci
  -  Nahlédnout na stres jako na energii připravenou k akci
  -  Poznat individuální projevy
  -  Porozumět vlastní stresové reakci
 • Jak se vypořádat se stresem 

  -  Osvojit si komunikační dovednosti potřebné pro aktivní přístup k práci a zvládání stresu
  -  Zabránit hromadění stresu
  -  Kontrolovat emoce
 • Efektivní protistresové nástroje 

  -  Asertivní NE
  -  Zdravé životní návyky a aktivní odpočinek
  -  Pozitivní postoj
 • Jak se uvolnit 

  -  Tipy pro zvládání akutního stresu ve škole
  -  Relaxační techniky
  -  Humor
 • Syndrom vyhoření a efektivní obrana

  -  Definovat pojem „syndrom vyhoření“
  -  Poznat vznik a příčiny syndromu vyhoření
  -  Co syndrom způsobuje, jak ho poznáme, změny v chování
  -  Jak se syndromem vyhoření nakládat a jak jej léčit

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 18.1.2024 - 19.1.2024 9.00 - 16.30

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 4 900 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.