Otevřené programy

Ředitel školy jako manažer

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení. 

Cíl

Cílem tréninku je poskytnout ředitelům škol potřebné manažerské znalosti a dovednosti pro vedení lidí.

Specifické cíle programu jsou:
-          Seznámit ředitele škol s požadavky na kvalitního manažera
-          Představit účastníkům způsoby motivace podřízených ve školství
-          Osvojit si umění konstruktivní zpětné vazby (poskytování a přijímání)
-          Zvládat vedení týmu, pochopit výhody kvalitní týmové spolupráce

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Vedení lidí ve specifickém školním prostředí

  -  Role manažera - požadavky na dobrého vedoucího / manažera
  -  Identifikace s rolí manažera, autorita ředitele
  -  Styly vedení
  -  Situační vedení
  -  Výhody a nevýhody jednotlivých stylů vedení učitelů a dalších podřízených ve škole
 • Motivace podřízených

  -  Co motivuje Vás a Vaše zaměstnance
  -  Jste dobrý motivátor?
  -  Rozvoj motivačních dovedností (informace, zpětná vazba, uznání, naslouchání, zapojení, zmocnění)
  -  SMART cíle v nekomerčním prostředí
  -  Motivace dle typů lidí ve školní neziskové realitě
  -  Zvyšování motivace
  -  Předcházení demotivace
 • Zpětná vazba

  -  Zpětná vazba jako hodnocení výkonu a chování
  -  Jak poskytnout a přijmout ZV
  -  Konstruktivní zpětná vazba
  -  Udělování pochvaly a kritiky
  -  Zpětná vazba jako součást hodnotícího procesu
 • Vedení týmu ve škole

  -  Definice týmu
  -  Úloha manažera při formování a vedení týmu
  -  Vývojové fáze týmu
  -  Principy týmové spolupráce
  -  Hodnota a výhody dobré týmové spolupráce
  -  Zvyšování efektivity fungování týmu

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 4.4.2019 9.00 - 16.30 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na trénink společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na lucie.tokarykova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.