Otevřené programy

Prezentační dovednosti a rétorika pro ředitele

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení. 

Cíl

Cílem tréninku je zefektivnit prezentační dovednosti ředitelů škol a školských zařízení a zlepšit jejich hlasový projev.

Specifické cíle programu jsou:
- Uvědomit si, co je při přípravě prezentace zásadní
- Osvětlit účastníkům, jak má efektivní vystoupení vypadat
- Zaměřit se na vystupování a osobnost prezentujícího ředitele
- Zjistit, jak správně pracovat s posluchači (publikem)
- Osvojit si základy práce s hlasem

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Příprava prezentace pro úřady, pro učitele, pro rodiče

  -  Jak si stanovit cíle prezentace, na co se při přípravě zaměřit?
 • Jak připravit působivý obsah

  -  Co je to prezentace a co rozhoduje o jejím úspěchu?
  -  Struktura efektivního vystoupení: téma, důkazy, tvrzení
 • Osobnost prezentujícího ředitele  

  -  Kdo jste Vy a kdo jsou lidé, před kterými stojíte?
  -  Jak se zbavit trémy
  -  Image a autorita prezentujícího ředitele
 • Forma prezentace

  -  Jak zahájit prezentaci, pohyb a postoj, gestikulace a oční kontakt
  -  Jaké zvolit vizuální prostředky
  -  Navázání vztahu, icebreaker
 • Práce s publikem (zaměstnanci, učitelé, rodiče, veřejnost, zástupci nadřízených a kontrolních orgánů)

  -  Získávání informací a zjišťování potřeb účastníků prezentace
  -  Techniky zapojování účastníků
  -  Jak reagovat na otázky účastníků
 • Rétorika

  -  Práce s hlasem
  -  Zásady koncipování a členění mluveného projevu

Lektor

Mgr. Markéta Mráziková-Pellarová

Již téměř čtvrtstoletí se věnuje herectví, především v oblasti alternativního a loutkového divadla. Na katedře ALD – DAMU v Praze absolvovala v roce 1994. Kromě práce ve svém oboru spolupracuje od roku 2008 se společností Positive jako lektor na programech zaměřených na práci s hlasem, rétoriku, přesvědčivou argumentaci a další komunikační dovednosti.
Je pro ni velmi inspirující setkávat se s účastníky z rozličných pracovních oborů, s rozmanitými osobnostními styly, různými životními příběhy a předávat jim svoje nabyté zkušenosti ze svého řemesla i života.

Vybrané reference

-       Lektorka měla skvělý projev, znalá ve svém oboru, přístup

-       Skvělý přístup

-       Dobrý, přátelský přístup

-       Velice příjemné vystupování paní Markéty

Otevřený program konaný 4. 6. 2019:

"Lektorka Mgr. Markéta Mráziková – Pellarová byla skvělá. Zvládla minimalizovat teorii a zaměřit se na individuální pomoc všem účastníkům semináře. Oceňuji propracovaný systém zpětné vazby. Získané dovednosti jsem již v praxi využil."

Mgr. Josef Novák, ředitel školy; Gymnázium Pacov

 

"Seminář byl velmi přínosný a nabídl nové podněty pro mou další činnost ve funkci ředitele ZŠ."

Mgr. Ivo Svatoš, ZŠ Liberec, Dobiášova

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 7.6.2024 9.00 - 16.30 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

4D Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10 (mapka zde)

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.