Otevřené programy

Prezentační dovednosti a rétorika pro ředitele

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení. 

Cíl

Cílem tréninku je zefektivnit prezentační dovednosti ředitelů škol a školských zařízení a zlepšit jejich hlasový projev.

Specifické cíle programu jsou:
- Uvědomit si, co je při přípravě prezentace zásadní
- Osvětlit účastníkům, jak má efektivní vystoupení vypadat
- Zaměřit se na vystupování a osobnost prezentujícího ředitele
- Zjistit, jak správně pracovat s posluchači (publikem)
- Osvojit si základy práce s hlasem

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Příprava prezentace pro úřady, pro učitele, pro rodiče

  -  Jak si stanovit cíle prezentace
  -  Komu prezentuji
  -  Na co se zaměřit při přípravě prezentace
 • Jak připravit působivý obsah

  -  Co je to prezentace a co rozhoduje o jejím úspěchu
  -  Struktura efektivního vystoupení: téma, důkazy, tvrzení
  -  Proč a jak sestavit scénář?
 • Osobnost prezentujícího ředitele  

  -  Kdo jste Vy a kdo jsou lidé, před kterými stojíte?
  -  Jak se zbavit trémy
  -  Jak si osvojit a přenášet na druhé pozitivní přístup
  -  Image a autorita prezentujícího ředitele
 • Forma prezentace

  -  Jak zahájit prezentaci
  -  Pohyb a postoj
  -  Gestikulace a oční kontakt
  -  Jaké zvolit vizuální prostředky
  -  Navázání vztahu, icebreaker
 • Práce s publikem (zaměstnanci, učitelé, rodiče, veřejnost, zástupci nadřízených a kontrolních orgánů)

  -  Získávání informací a zjišťování potřeb účastníků prezentace
  -  Vytvořte dobrý vztah
  -  Techniky zapojování účastníků
  -  Jak reagovat na otázky účastníků
  -  Jak zvládat námitky účastníků prezentace
 • Rétorika

  -  Práce s hlasem
  -  Vyjádření myšlenky i zážitku
  -  Hlasový projev v nečekaných situacích
  -  Zásady koncipování a členění mluveného projevu

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 12.6.2019 9.00 - 16.30 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na trénink společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na lucie.tokarykova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.