Otevřené programy

Prevence syndromu vyhoření ve školství

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je seznámit účastníky s hrozbou syndromu vyhoření ve školství.

Specifické cíle tréninku:
-        Poznat, co je to „syndrom vyhoření“ + jaké jsou jeho příznaky
-        Seznámit se s prevencí syndromu vyhoření
-        Osvojit si praktické rady a tipy na aplikaci relaxačních a uvolňovacích technik ve školním prostředí

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Syndrom vyhoření (vznik, příznaky, stádia, rizikové faktory)

  -  Co to je syndrom vyhoření, jak a proč vzniká
  -  Signály upozorňující na riziko syndromu vyhoření
  -  Příznaky syndromu vyhoření
        - V psychické oblasti
        - Ve fyzické oblasti
        -  V sociální oblasti
  -  Jak jsem na tom JÁ SÁM s vyhořením?
  -  Stádia vyhoření
  -  Rizikové faktory v osobnosti člověka
 • Prevence (ochrana zdraví, vlastní inventura, pomoc, kazuiky, nácvik)

  -  Salutoprotektivní faktory
  -  Vlastní salutoprotektivní prvky obsažené ve svém životním stylu
  -  Sebereflexe vlastního pracovního nasazení
  -  Desatero ochrany před syndromem vyhoření
  -  Pomoc při syndromu vyhoření, prevence + náprava
  -  Pomoc na úrovni organizace - supervize + podpora
  -  Diskuse nad kazuistikami, konzultace vlastních případů
  -  Nácvik krátkých relaxačních a uvolňovacích technik, které je možno aplikovat i ve škole (např. práce s dechem, svalová relaxace celého těla, pozitivní imaginace, nácvik sebevědomého postoje, uzemnění)

Lektor

Mgr. Helena Wiesenbergová

Působí v oblasti rozvoje lidských zdrojů 17 let jako lektor a kouč. Je absolventkou Univerzity v Hradci Králové a během svého dalšího vzdělávání absolvovala čtyřletý výcvik v GESTALT psychoterapii a psychosyntéze holandského institutu Multi–Dimens a akreditovaný výcvik v koučování firmy QED Group. 

Helena má rozsáhlé zkušenosti s prací s pedagogickými pracovníky, především s řediteli na všech úrovních (MŠ, ZŠ, SŠ). Je velmi empatická a přátelská, dokáže rychle navázat s účastníky otevřený vztah a nastolit ve skupině atmosféru důvěry, vzájemného respektu a plného zapojení. 9 let působila jako učitelka na ZŠ.

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 9.5.2024 9.00 - 16.30

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.