Otevřené programy

Práce s hlasem a péče o něj

Cíl

Cílem tréninku je zlepšit hlasový projev učitelů a naučit je o hlas pečovat, protože je to jejich hlavní pracovní nástroj. Kultivovaný hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích. Lidský hlas jako komunikační prostředek vypovídá o osobnosti člověka a o jeho fyzickém i psychickém stavu. Osvojením dovednosti práce s hlasem tak můžete zlepšit svoji autoritu a sebejistotu při učení žáků, komunikaci s rodiči, kolegy i jinde v běžném životě.

Specifické cíle programu jsou:

 • Přijmout hlasový projev jako důležitou součást autority učitele
 • Využívat všechny hlasové prostředky k udržení pozornosti ve třídě či posluchárně
 • Umět „ozvučit“ různě veliké učebny
 • Pomocí hlasu strukturovat výklad
 • Pomocí důrazu i práce s tichem vyzdvihnut hlavní teze a zlepšit zapamatovatelnost učiva
 • Umět se uvolnit v případě trémy

Cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci.

Obsah

 • Hlas jako hlavní pracovní nástroj – jak s ním pracovat a jak o něj pečovat
 • Jak volně tvořit tón hlasu
 • Jak docílit, aby hlas byl znělý a nosný
 • Jak plně ovládat základní vlastnosti hlasu (výška, barva, síla)
 • Jak správně artikulovat
 • Jak svůj hlas zvládat v emotivně vypjatých situacích
 • Jak umět svým hlasovým projevem zaujmout a vyjádřit myšlenku i zážitek
 • Jak umět bez problémů přizpůsobovat svůj hlasový projev okolnostem (v nečekaných situacích apod.)
 • Jak komunikovat přirozeně, sebevědomě a přesvědčivě
 • Hlasová hygiena
 • Jak zvýšit odolnost hlasu proti únavě
 • Jak správně dýchat a hospodařit s energií

Lektor

Mgr. Markéta Mráziková-Pellarová

Více než čtvrtstoletí se věnuje herectví, především v oblasti alternativního a loutkového divadla. Na katedře ALD – DAMU v Praze absolvovala v roce 1994. Kromě práce ve svém oboru spolupracuje od roku 2008 se společností Positive jako lektor programů zaměřených na práci s hlasem, rétoriku, přesvědčivou argumentaci, prezentační dovednosti a další komunikační dovednosti. Je pro ni velmi inspirující setkávat se s účastníky z rozličných pracovních oborů, s rozmanitými osobnostními styly, různými životními příběhy a předávat jim svoje nabyté zkušenosti ze svého řemesla i života.

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 28.11.2024 9.00 - 16.00 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč včetně DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.