Otevřené programy

Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je poskytnout pedagogickým pracovníkům a ředitelům škol základní dovednosti a nástroje k řešení výskytu šikany pedagogických pracovníků ze strany žáků a rodičů.

Specifické cíle programu jsou:

 • Naučit se sledovat situaci ve škole a předcházet šikanování učitelů ze strany žáků i rodičů
 • Definovat, co je ještě nevhodné chování a co už je šikana učitele
 • Najít kořeny šikany učitelů ve škole
 • Znát fáze šikanózní kauzy
 • Seznámit se s právním rámcem
 • Řešit konflikty
 • Pomoci učitelům v akutních případech
 • Nastavit pravidla zamezující šikaně učitelů ve škole
 • Vědět, jak se má zachovat: oběť, vedení školy, přihlížející kolegové, spolužáci, rodiče

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Co je to šikana
 • Právní rámec
 • Kde hledáme kořeny šikany učitelů
 • Jaké jsou důsledky pro společnost, školu, učitele i žáky
 • Fáze vývoje šikanózní kauzy
 • Jak šikaně učitele předcházet
 • Máme tu šikanu učitele:
  • Co má dělat oběť
                     -       Osobní inventura, zůstat nebo odejít
                     -       Strach ze selhání
                     -       Zvládání emocí vlastních, žáků, rodičů, kolegů
                     -       Rozpoznání manipulace a kontramanipulace
                     -       Obrana před osobními útoky
                     -       Vlastní slabá místa a změna chování
                     -       Zapojení sociálních sítí
  • Co mají dělat kolegové a vedení školy
                     -       První pomoc oběti
                     -       Vyjádření nesouhlasu, solidarita s obětí
                     -       Nebezpečný trojúhelník „oběť, zachránce, šikanující“
                     -       Jednání ve chvíli útoku
                     -       Komunikace s týmem školy, výzva k obraně
                     -       Náprava symptomatických vztahů ve škole a třídě
                     -       Systémová opatření
  • Co má dělat přihlížející (kolega, spolužák, rodič)
                     -       Co mohu pro oběť udělat, když nemám odvahu se jí veřejně zastat
                     -       Vyjádření nesouhlasu a nebezpečí zlehčování
                     -       Solidarita s obětí
                     -       Nebezpečný trojúhelník „oběť, zachránce, šikanující“
                     -       Informování vedení školy
                     -       Jednání ve chvíli útoku
                     -       Diskuse v rodině na téma šikana pedagoga – respekt k pedagogům
 

Lektorka

Mgr. Alžběta Černochová

Alžběta se v prostředí škol pohybuje posledních 10 let především jako lektorka vzdělávání pedagogických pracovníků a odborná podpora v jejich práci. Specializuje se na práci se skupinou, především s problémovými třídními kolektivy nebo s dětmi z dětských domovů. Působí také jako odborná podpora pro třídní učitele a školní pedagogy v oblasti primární i selektivní prevence rizikového chování. Vystudovala sociální pedagogiku na FF UK a  průběžně se vzdělává v rámci odborných kurzů zaměřených na prevenci šikany a jiných rizikových faktorů.

Díky jejím bohatým zkušenostem jsou její workshopy živé a praktické, plné příkladů z reálného života, což účastníci velmi oceňují.

Vybrané reference:

Otevřený program konaný 26. 6. 2018:

„Seminář „Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů“ byl pro mne v mnoha ohledech novátorský. Lišil se od seminářů s podobným tématem tím, že jsme si vyzkoušeli svoje reakce v simulovaných "skutečných situacích". Odnesla jsem si velké množství nápadů, které mi přicházely na mysl v průběhu semináře. Interakce mezi oběma lektorkami byla inspirující.“
Mgr. Jana Svobodníková, ředitelka školy; Základní škola Brodek u Přerova
 
„Na program „Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů“ jsme jely ve složení ředitelka a speciální pedagožka naší školy. Ve školním prostředí obě pracujeme více než dvacet let a různých seminářů a školení jsme absolvovaly již hodně. Výše uvedený program patřil jednoznačně k absolutní TOP kvalitě. Způsob organizace a hlavně úroveň lektorky hodnotíme velmi vysoko, moc se nám líbilo, že dokázala propojit zkušenosti z jiných profesí a řešení problémů v nich se školským prostředím. Poskytlo nám to novou inspiraci a jiný úhel pohledu na to, co řešíme. I v budoucnu počítáme s tím, že využijeme služeb této vzdělávací agentury, která nepatří k nejlevnějším, ale kvalitou a přínosem pro nás přesahuje mnohé, takže stojí za to si připlatit.“
Mgr.Dagmar Glatzová, ředitelka ZŠ a MŠ Prameny; Karviná-Ráj

Uzavřený program, jenž jsme uspořádali pro pedagogický sbor níže uvedené školy:

„Školení bylo rozhodně přínosné a podnětné. Paní lektorka byla velmi pozitivní a odborně erudovaná  - ocenili jsme také to, že je odborníkem z praxe, takže seminář doplňovala příklady ze své ambulance a školy. Dobré bylo i to, že školení bylo v hojné míře interaktivní a my jsme měli možnost se zapojit, vyjádřit náš názor apod.“
PaedDr. Nesvadba František, pedagog, Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo
 
"Za seminář mnohokrát děkujeme. Oceňujeme spontánní a profesionální přístup lektorky Mgr. Alžběty Černochové. I navzdory probíranému tématu se lektorce podařilo vytvořit příjemnou, bezstarostnou atmosféru, školení pružně přizpůsobila požadavkům naší školy, věnovala se problémům, které přinášeli sami účastníci. Děkujeme a přejeme paní lektorce i Positive hodně zdaru, úspěchů a stejně spokojených účastníků seminářů."
Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D., školní psycholožka, ZŠ Roztoky u Prahy

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 7.9.2024 9.00 - 16.30 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, 4D Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.