Otevřené programy

Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLONY I a ŠABLONY II.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je poskytnout pedagogickým pracovníkům a ředitelům škol základní dovednosti a nástroje k řešení výskytu šikany pedagogických pracovníků ze strany žáků a rodičů.

Specifické cíle programu jsou:

 • Naučit se sledovat situaci ve škole a předcházet šikanování učitelů ze strany žáků i rodičů
 • Definovat, co je ještě nevhodné chování a co už je šikana učitele
 • Najít kořeny šikany učitelů ve škole
 • Znát fáze šikanózní kauzy
 • Seznámit se s právním rámcem
 • Řešit konflikty
 • Pomoci učitelům v akutních případech
 • Nastavit pravidla zamezující šikaně učitelů ve škole
 • Vědět, jak se má zachovat: oběť, vedení školy, přihlížející kolegové, spolužáci, rodiče

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Co je to šikana
 • Právní rámec
 • Kde hledáme kořeny šikany učitelů
 • Jaké jsou důsledky pro společnost, školu, učitele i žáky
 • Fáze vývoje šikanózní kauzy
 • Jak šikaně učitele předcházet
 • Máme tu šikanu učitele:
  • Co má dělat oběť
                     -       Osobní inventura, zůstat nebo odejít
                     -       Strach ze selhání
                     -       Zvládání emocí vlastních, žáků, rodičů, kolegů
                     -       Rozpoznání manipulace a kontramanipulace
                     -       Obrana před osobními útoky
                     -       Vlastní slabá místa a změna chování
                     -       Zapojení sociálních sítí
  • Co mají dělat kolegové a vedení školy
                     -       První pomoc oběti
                     -       Vyjádření nesouhlasu, solidarita s obětí
                     -       Nebezpečný trojúhelník „oběť, zachránce, šikanující“
                     -       Jednání ve chvíli útoku
                     -       Komunikace s týmem školy, výzva k obraně
                     -       Náprava symptomatických vztahů ve škole a třídě
                     -       Systémová opatření
  • Co má dělat přihlížející (kolega, spolužák, rodič)
                     -       Co mohu pro oběť udělat, když nemám odvahu se jí veřejně zastat
                     -       Vyjádření nesouhlasu a nebezpečí zlehčování
                     -       Solidarita s obětí
                     -       Nebezpečný trojúhelník „oběť, zachránce, šikanující“
                     -       Informování vedení školy
                     -       Jednání ve chvíli útoku
                     -       Diskuse v rodině na téma šikana pedagoga – respekt k pedagogům

Garantem programu je PhDr. Kateřina Fidrhelová, ředitelka Pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 6, psycholožka a psychoterapeutka s dlouholetou zkušeností v oboru.

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 26.6.2018 9.00 - 17.00
2. 11.10.2018 9.00 - 17.00 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • “Positive” osvědčení
 • Dárek Positivu
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na trénink společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na lucie.tokarykova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.