Otevřené programy

Inkluze

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Vedoucí pedagogičtí pracovníci včetně ředitelů škol a školských zařízení a další pedagogičtí pracovníci.

Cíl

Cílem tréninku je poskytnout pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol základní vhled do tématu inkluze. Co inkluze přináší pozitivního a negativního dětem, škole, společnosti? Co převažuje?

Inkluze z pohledu psychologa a pedagogického pracovníka.

Specifické cíle programu jsou:
-     Ujasnit si, pro koho je inkluze přínosná a pro koho je naopak nevhodná.
-     Vyjasnit si pojmy a základní fakta, která umožní udělat si na inkluzi kvalifikovaný názor.
-     Nabídnout účastníkům inspiraci z realizovaných projektů inkluze v roli pedagoga či školního psychologa
-     Sdílet příklady/způsoby efektivního řízení inkluze, příklady dobré praxe a další metody inkluzivního vzdělávání (např. nácviky sociálních dovedností apod.).

Náš přístup

  • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
  • Interaktivní tréninkové metody
  • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
  • Prakticky zaměřený program

Obsah

I. blok - Aktuální pohled na zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe a její legislativa:

-    co je inkluzivní vzdělávání?

-    přístupy k různorodosti žáků ve školách      

-    principy inkluzivního vzdělávání      

-    rovné příležitosti pro vzdělávání

II. blok - Podpůrná opatření, jejich užívání ve školách a podpora týmu školní inkluze:

metody a formy práce        

-    hodnocení žáků          

-    klima třídy, školy, řízení školy

-    role učitele a celého týmu školní inkluze

-    inkluze obsahu učiva

-    příklady inkluzivního vzdělávání u jednotlivých žáků s ivp      

-    nástroje pedagogické a psychologické diagnostiky

-    žáci se speciálními potřebami

-    důležitost diagnostiky

-    ideální inkluze

-    jednání s aktéry v inkluzi

-    obtížné situace v inkluzi

III. blok – diskuze

-    mít prostor pro dotazy, náměty, připomínky, diskuze

-    vyměnit si zkušenosti

-    shrnutí hlavních tezí

IV. blok - Etický rozměr

-     pochopit smysl praktické pomoci při začlenění šetřených žáků

V. blok – právo

-     na závěr si znovu uvědomit právní aspekty dopadu inkluze, popř. širší právní souvislosti v oblasti školství

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 22.3.2024 9.00 - 16.30

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

  • Zajištění školících prostor a technického vybavení
  • Školící materiály
  • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
  • “POSITIVE” osvědčení
  • Dárek POSITIVE
  • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.