Otevřené programy

Efektivní komunikace s rodiči i kolegy

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je zlepšit komunikaci ředitelů škol a školských zařízení a dalších pedagogických pracovníků s rodiči i kolegy.

Specifické cíle programu jsou:
-          Osvojit si komunikační dovednosti ve školství
-          Poznat různé způsoby komunikace a uzpůsobovat je okolnostem
-          Seznámit se se specifikami telefonní komunikace
-          Odhalit bariéry v komunikaci

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Komunikační dovednosti ve školní praxi

  -  Fáze komunikačního procesu
  -  Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
  -  Pravidla aktivního naslouchání, empatie
  -  Princip win-win při vzájemné komunikaci
  -  Jak poskytnout a přijmout zpětnou vazbu
 • Způsoby komunikace

  -  Efektivní komunikace dle situace (placené školní akce pro žáky, řešení drzého chování žáka k pedagogickému pracovníkovi,  změny v rozvrhu atd.)
  -  Kdy využít přímý kontakt, telefon, e-mail
  -  Specifika telefonní komunikace
  -  Osobnostní typy, komunikační styly (volba způsobu komunikace dle typu osobnosti)
 • Obtížné situace v komunikaci

  -  Jednání s rodičem/kolegou v právu
  -  Jednání s rodičem/kolegou v emoci
  -  Jednání s manipulujícím rodičem/kolegou
 • Neverbální komunikace, bariéry v komunikaci

  -  Řeč těla druhého
  -  Reakce na řeč těla druhého
  -  Prevence chyb v neverbální komunikaci

Lektor

Mgr. Helena Wiesenbergová

Působí v oblasti rozvoje lidských zdrojů 17 let jako lektor a kouč. Je absolventkou Univerzity v Hradci Králové a během svého dalšího vzdělávání absolvovala čtyřletý výcvik v GESTALT psychoterapii a psychosyntéze holandského institutu Multi–Dimens a akreditovaný výcvik v koučování firmy QED Group. 

Helena má rozsáhlé zkušenosti s prací s pedagogickými pracovníky, především s řediteli na všech úrovních (MŠ, ZŠ, SŠ). Je velmi empatická a přátelská, dokáže rychle navázat s účastníky otevřený vztah a nastolit ve skupině atmosféru důvěry, vzájemného respektu a plného zapojení. 9 let působila jako učitelka na ZŠ.

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 11.4.2024 9.00 - 16.30

Místo konání

4D Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10 (mapka zde

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE












Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.