Otevřené programy

Efektivní komunikace s rodiči a kolegy v běžných i obtížných situacích

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní dovednosti a nástroje v oblasti komunikačních dovedností s rodiči i kolegy včetně využívání asertivity v praxi.

Specifické cíle programu jsou:
-        Zlepšení mezilidské komunikace
-        Posílení dovednosti aktivního naslouchání
-        Zvládnutí komunikace po telefonu
-        Osvojení si asertivní komunikace a jednání s lidmi
-        Poznat příčiny a cesty k řešení konfliktů

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

1. den

 • Komunikační dovednosti ve školní praxi

  -  Fáze komunikačního procesu
  -  Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
  -  Pravidla aktivního naslouchání
  -  Empatie
  -  Princip win-win při vzájemné komunikaci
  -  Jak poskytnout a přijmout zpětnou vazbu
 • Způsoby komunikace

  -  Efektivní komunikace dle situace
  -  Kdy využít přímý kontakt, telefon, e-mail
  -  Osobnostní typy
  -  Komunikační styly
  -  Volba způsobu komunikace dle typu osobnosti
 • Efektivní telefonní komunikace

  -  Specifika telefonní komunikace
  -  Struktura telefonátu
  -  Navázání kontaktu
  -  Práce s hlasem
 • Neverbální komunikace, bariéry v komunikaci

  -  Řeč těla druhého
  -  Reakce na řeč těla druhého
  -  Prevence chyb v neverbální komunikaci

2. den

 • Asertivní jednání

  -  Základní principy asertivity
  -  Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci
  -  Jak pomocí asertivity zvládat silné emoce
  -  Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním
  -  Typologie a znaky manipulátorů
 • Asertivní techniky a práva

  -  Kompromis
  -  Přeskakující gramodeska
  -  Otevřené dveře
  -  Asertivní NE
 • Konflikt ve škole, příčiny a řešení

  -  Konflikt jako proces
  -  Příčiny konfliktních situací ve školní praxi
  -  Fáze řešení konfliktů
  -  Strategie a nástroje řešení konfliktů
  -  Styly jednání v konfliktu
  -  Typologie svízelných lidí
  -  Řešení konfliktních a obtížných situací v týmu

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 16.1.2024 - 17.1.2024 9.00 - 16.30

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 4 900 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Drobné občerstvení v průběhu tréninku (nezahrnuje oběd)
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.