Otevřené programy

NOVELIZOVANÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTACE A PROCESY 2024 - DLE PRVNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ, KONTROLNÍCH ŘÍZENÍ A STANOVISEK EXPERTŮ

Zákoník práce byl s účinností převážně od 01.01.2024 podstatně novelizován, zejména v souvislosti se dvěma evropskými směrnicemi – Směrnicí o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU (tzv. „TPWC směrnice“) a Směrnicí o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. „WLB směrnice“).

Z prvních soudních rozhodnutí, kontrolních řízení oblastních inspektorátů práce a výkladových stanovisek expertů AKV, z období listopadu 2023 – února 2024 vyšlo najevo, že zaměstnavatelé jen velmi obtížně aplikují a často současně mylně interpretují klíčovou pracovněprávní dokumentaci i odpovídající HR procesy, to vše se značně negativními dopady na řízení zaměstnanců, firemní reputaci a v neposlední řadě i firemní náklady.

V našem prvním semináři 3-dílného cyklu se proto zaměříme na nejzásadnější pracovněprávní dokumentaci i procesy, týkající se klasických zaměstnanců – to vše velmi prakticky a konkrétně.

Seminář povede

Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice v pracovněprávní oblasti.
Její semináře jsou velmi oblíbené, nejsou obecnou přednáškou, ale srozumitelným právním poradenstvím pro Vás.
Eva Bernadet se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na pracovní právo a zaměstnanost.
Více na Bernadet.cz.

Mgr. Bernadet vystoupila jako řečník na konferenci 26. 4. 2023 a představila Právní aspekty hybridní práce:
HYBRIDNÍ SPOLUPRÁCE V PRAXI

Odkazy na semináře s Mgr. Bernadet v minulosti:

Seminář je vhodný pro: personalisty a HR manažery, podnikové právníky, vedení společností, členy statutárních orgánů, prokuristy, top manažery i každého, kdo se uvedenou oblastí zabývá

Obsah

A. INFORMAČNÍ NOTIFIKACE PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE

 • Jaký je doporučený obsah Informační notifikace pro Vaše zaměstnance?
 • Lze splnit informační povinnost formou tzv. odkazu?
 • Je vhodné splnit informační povinnost přímo v pracovní či obdobné smlouvě?
 • Jak se posuzuje dodatečné splnění informační povinnosti po 01.10.2023 – stanoviska OIP
 • Jak je posuzováno nesplnění informační povinnosti – přestupky dle OIP a soudní praxe

 

B. NOVÉ ŽÁDOSTI ZAMĚSTNANCŮ TÝKAJÍCÍ SE MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

 • Jaký je doporučený obsah žádosti zaměstnance o nástup na mateřskou a rodičovskou dovolenou?
 • Jak je posuzováno nesplnění zákonného předstihu podání žádosti před nástupem zaměstnance na rodičovskou dovolenou – porušení „pracovní kázně“ a neomluvené absence?
 • Jak má vypadat žádost zaměstnance o prodloužení rodičovské dovolené?
 • Jaký je obsah žádosti zaměstnance o předčasný návrat z rodičovské dovolené?
 • Jaký je korektní obsah odpovědí zaměstnavatele na žádosti zaměstnanců týkající se mateřské a rodičovské dovolené?
 • Jak správně promítnout nové procesy žádostí zaměstnanců, týkající se mateřské a rodičovské dovolené, do vnitřních předpisů či smluv se zaměstnanci?

 

C. NOVÉ NABÍDKOVÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE – PŘECHOD NA JISTĚJŠÍ FORMY ZAMĚSTNÁNÍ ČI FLEXIBILNĚJŠÍ FORMY VÝKONU PRÁCE

 • Co je konkrétním obsahem nové nabídkové povinnosti zaměstnavatele?
 • Jak je definován okruh tzv. oprávněných zaměstnanců, kterých se nabídkové povinnosti týkají?
 • Jaký HR proces představuje tato nová nabídková povinnost pro zaměstnavatele?
 • Jaký je doporučený obsah žádosti zaměstnanců o přechody na jistější formy zaměstnání?
 • Jaký je doporučený obsah žádosti zaměstnanců o přechodu na flexibilnější formy výkon práce?
 • Jak správně reagovat ze strany zaměstnavatele na výše uvedené žádosti zaměstnanců?
 • Jak aktuální soudní praxe posuzuje tzv. provozní důvody zaměstnavatele, neumožňující vyhovět zaměstnancům v jejich žádostech?

 

D. VZOROVÁ STANOVISKA ZAMĚSTNAVATELE K ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ

 • Jak by mělo být správně sestaveno stanovisko zaměstnavatele, k tzv. důvodům rozvázání pracovního poměru ve vztahu k tzv. zaměstnancům zvláštní kategorie?
 • Jaký je doporučený obsah reakce zaměstnavatele týkající se důvodů rozvázání pracovního poměru ve vztahu k zaměstnancům čerpajícím rodičovskou dovolenou či pečujícím zaměstnancům?

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 17.4.2024 09.00 - 13.00

Místo konání

Praha, 4D Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10

Cena

Účastnický poplatek za jednoho účastníka činí 2 900 Kč bez DPH.

Hodnocení účastníků uskutečněných seminářů

-       Super, díky
-       Velmi přínosné a zajímavé školení
-       Velmi oceňuji odbornost lektorky, děkuji za příjemně strávený čas :-)
-       Výborné, děkuji
-       Děkuji :-)
-       Super přednášející, naprostá spokojenost
-       Opět úžasný výkon - děkuji
-       Velice příjemný seminář, vedený smysluplně a byl využit do poslední minuty :-)
-       Velmi přínosné, doufejme, že tyto změny neprojdou :-)
-       Délka semináře - navrhuji prodloužit, témata jsou obsáhlá, výběr lokace školení - velmi chválím

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.