Otevřené programy

Mobbing – aktuální hrozba pro zaměstnavatele i zaměstnance

Cílová skupina

Program je určen pro všechny pracovníky, kteří mohou a chtějí ovlivnit kvalitu vztahů na pracovišti. Trénink umožní účastníkům předcházet případům nevhodného jednání, diagnostikovat je a řešit.

Cíl

Cílem tréninku je objasnit účastníkům význam slova „mobbing“ – co znamená a jak mu v běžném pracovním životě předcházet.

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací pomocí hraní rolí a videotechniky
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Co je to mobbing
 • Kde hledáme kořeny mobbingu
 • Jaké jsou jeho důsledky pro společnost, vedoucího i řadového pracovníka
 • Fáze vývoje mobbingové kauzy
 • Jak mobbingu předcházet
 • První pomoc oběti
 • Náprava symptomatických vztahů ve skupině
 • Systémová antimobbingová opatření
 • Co dělat, když jsem sám/sama obětí mobbingu

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 16.10.2024 9.00 - 17.00 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 4 100 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • Oběd pro účastníky
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.