Otevřené programy

Firemní kultura a role manažera

Cílová skupina

Program je určen pro střední i vrcholový management a všechny pracovníky v řídících funkcích. Trénink je směřován zejména k poznání charakteristických rysů firemní kultury a k pochopení principu udržování jednotlivých firemních hodnot.

Cíl

Cílem tréninku je poznání, ovlivnění a rozvíjení firemní kultury v pracovním kolektivu s důrazem na etické chování v roli manažera.

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací pomocí hraní rolí a videotechniky
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Role manažera v procesu firemní kultury
 • Pojem „Firemní kultura“ – co ji tvoří
 • Firemní kultura a strategické cíle firmy
 • Firemní kultura jako specifický znak firmy v konkurenčním prostředí
 • Firemní kultura jako součást image firmy
 • Působení firemní kultury na myšlení, chování a uznávané hodnoty zaměstnanců
 • Vliv hodnot na profesní výkonnost
 • Podmínky změn firemní kultury a úloha managementu
 • Vliv hodnot na profesní výkonnost
 • Základní typy firemní kultury a jejich znaky
 • Vliv interkulturálních odlišností na firemní kulturu
 • Slabé a silné stránky vlastní firemní kultury

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 26.3.2024 9.00 - 17.00

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 4 900 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • Oběd pro účastníky
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.