Otevřené programy

Emoční leadership aneb síla emocí při vedení týmu

Opravdu myslíte, že při svém rozhodování, vedení týmu, komunikaci s kolegy nebo klienty jste vždy racionální bytosti?

Opak je pravdou! Emoce hýbou světem a emoční inteligence ovlivňuje všechny složky našeho života. Práce s emocemi vlastními i kolegů je zásadní kompetencí moderního manažera dnešního světa. Zvyšování schopnosti řídit své myšlení, efektivně a pozitivně ovlivňovat emoce lidí kolem působí zázraky při vedení a motivaci týmů a významně posiluje důvěru a spolupráci v týmu. Přijďte se přesvědčit, jak jste na tom?

Cílová skupina

Manažeři a vedoucí týmů, kteří chtějí rozvíjet sebe i své podřízené a chápou, že rozvoj emoční inteligence, práce s emocemi vlastními i druhých patří mezi důležité manažerské kompetence, které mají zásadní vliv na fungování, spokojenost lidí a efektivitu týmu.

Cíle

 • Pochopit pojem EQ a pochopit vliv emocí na náš osobní a pracovní život
 • Naučit se zvládat emoce vlastní i emoce druhých v různých situacích při vedení týmů
 • Pochopit rozdíly a principy fungování jednotlivých složek emoční inteligence
 • Poznat vlastní temperamentový typ a jeho vliv na způsob práce s lidmi v týmu
 • Osvojit si strategie pro pochopení svých emocí i emocí lidí v týmu včetně pokročilejších koučovacích technik

Obsah

Trénink umožní účastníkům zdokonalit se v řízení emocí vlastních i v týmu. Účastníci získají konkrétní nástroje a pokročilejší techniky koučování k rozvoji potenciálu spolupracovníků.

 • Pojem „emoční inteligence“
 • Vztah IQ a EQ
 • Rozvoj osobního potenciálu s využitím rozvoje EQ
 • Složky emoční inteligence podle D. Golemana: sebeuvědomění, sebeovládání, sebemotivace, empatie, schopnost přizpůsobit své jednání emocím jiných lidí
 • Jak rozvíjet emoční inteligenci u druhých při vedení lidí
 • Důležitost empatie
 • Základní druhy emocí, temperament a jejich vliv na rozhodování
 • Jak zvládat své emoce i emoce druhých v obtížných situacích
 • Zdravé emoce jako zdroj energie
 • Techniky práce s emocemi a pokročilejší koučovací techniky
 • Praktický nácvik

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací pomocí hraní rolí 
 • Prakticky zaměřený program

Lektorka

Mgr. Lenka Bílkovápatří dlouhodobě mezi naše nejlepší lektory a kouče.
S POSITIVE spolupracuje více než 20 let. Má několikaletou zkušenost s řízením soukromé firmy a vedením lidí ve vrcholové manažerské pozici a s individuálním koučováním manažerů na středních a top pozicích. Specializuje se především na manažerské dovednosti a individuální koučování. Vedla dlouhodobé projekty např. pro společnosti EuroAgentur Hotels & Travel, ŠKODA AUTO, Slovenská spořitelna, OMV, Ford, LBBW Bank, Česká spořitelna, innogy. Je držitelkou několika mezinárodních certifikátů v oblasti koučování a NLP.  Je členkou EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučink).
Lenky energie je nakažlivá, dokáže nadchnout i zarputilé!

Vybrané reference

- Super, pozitivní den, spoustu skvělých rad, zamyšlení se. Moc děkuji za inspiraci!
- S Lenkou to bylo jako vždy hodně motivující, povzbuzující, člověk má chuť jít a konat!
- Líbila se mi pozitivní nálada, to, že jsme všichni zapojeni, hodně praktických věcí, za mě jedno z nejlepších školení!
- Bylo to skvělé školení, ať po stránce náplně informací, materiálů, tak práce lektorky.
- Lektorka byla přímo úžasná. Nabyla mě elánem do další práce. Děkuji.

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 16.4.2024 9.00 - 17.00

Místo konání

4D Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 5 500 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • Oběd pro účastníky
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.