Otevřené programy

Přesvědčivá argumentace a rétorika

Cílová skupina

Program je určen pro všechny, kteří diskutují, vyjednávají, prosazují názory a postoje, potřebují zlepšit vyjadřovací schopnosti a přesvědčivost argumentace. Trénink si klade za cíl poskytnout účastníkům orientaci v řečnických technikách a následně umět získané dovednosti využít v pracovním i osobním životě.

Cíl

Cílem tréninku je vybavit účastníky dovednostmi potřebnými pro přesvědčivou argumentaci, zlepšit jejich vyjadřovací schopnosti a pomoci jim zorientovat se v technikách argumentačních strategií.

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací pomocí hraní rolí a videotechniky
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Efektivní komunikace
 • Pravidla přesvědčivé argumentace
 • Principy logické argumentace
 • Druhy přesvědčovacího procesu
 • Autorita a důvěryhodnost řečníka
 • Nejčastější řečnické triky
 • Neverbální komunikace
 • Základy techniky mluveného projevu
 • Námitky a jak jim předcházet
 • Obrana proti manipulacím
 • Získání souhlasu

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 27.2.2024 - 28.2.2024 9.00 - 17.00

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 7 900 Kč bez DPH za dvoudenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • Oběd pro účastníky
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.