Otevřené programy

Profesionální písemná a e-mailová komunikace

Cílová skupina

Program je určen pro všechny, kteří ve své práci potřebují znát pravidla pravopisu, naučit se vhodně stylizovat a používat formální náležitosti písemné komunikace, a profesionálně tak reprezentovat svou společnost a pozitivně podpořit její image.

Cíl

Účastníci se naučí používat správnou grafickou a stylistickou úpravu písemné a e-mailové komunikace, používat vhodné formulace v komunikaci s externími i interními zákazníky (dodavateli, kolegy…), např. žádosti, objednávky, vyřizování stížností, reklamací apod.

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací pomocí hraní rolí a videotechniky
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Zásady písemné komunikace - tištěné
 • Grafická úprava a členění textu
 • Přizpůsobení stylu zprávy jejímu účelu a adresátovi
 • Positivní formulace v písemné komunikaci
 • Efektivní komunikace
 • Zásady elektronické komunikace
 • E-mailová etiketa
 • Pravidla při e-mailové komunikaci
 • Profesionální vzhled a forma e-mailové komunikace
 • Sestavení konkrétních písemných dokumentů

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 22.2.2024 9.00 - 17.00

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 4 100 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • Oběd pro účastníky
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.