Otevřené programy

Práce s hlasem a rétorika

Cílová skupina

Program je určen všem, kteří chtějí zlepšit úroveň svého mluveného projevu, zejména těm, kteří často pracují s hlasem a komunikují s lidmi, tj. pro obchodníky, pracovníky Call center i managery, a pro ty, kteří diskutují, vyjednávají, prosazují názory a postoje.

Cíl

Kultivovaný mluvní a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích. Lidský hlas jako komunikační prostředek komplexně vypovídá o osobnosti člověka a o jeho fyzickém i psychickém stavu. Osvojením dovednosti práce s hlasem tak můžete zlepšit svoje sebepojetí a sebejistotu ve vystupování.

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací pomocí hraní rolí a videotechniky
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Jak volně tvořit tón hlasu
 • Jak docílit, aby hlas byl znělý a nosný
 • Jak plně ovládat základní vlastnosti hlasu (výška, barva, síla)
 • Jak hlasem zvládat prostor
 • Jak svůj hlas zvládat v emotivně vypjatých situacích
 • Jak zachovávat pravidla hlasové hygieny
 • Jak umět svým hlasovým projevem zaujmout a vyjádřit myšlenku i zážitek
 • Jak umět bez problémů přizpůsobovat svůj hlasový projev okolnostem (v nečekaných situacích apod.)
 • Jak komunikovat přirozeně, sebevědomě a přesvědčivě při vystoupení na veřejnosti, ve své profesi i v osobním životě.

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 4.9.2024 - 5.9.2024 9.00 - 17.00 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 7 900 Kč bez DPH za dvoudenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • Oběd pro účastníky
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.