Otevřené programy

Lektorské dovednosti

Cíl

Trénink Vám pomůže zdokonalit lektorské techniky a dovednosti a naučit se je využívat v praxi. Na Vašich školeních se už nikdo nebude nudit ani usínat.

Cílová skupina

Interní lektoři, lektoři odborných dovedností, manažeři a specialisté zajišťující interní školení, kteří chtějí zdokonalit své lektorské dovednosti, naučit se interaktivně pracovat se skupinou a udržet pozornost účastníků.

Náš přístup

Tento dvoudenní trénink poskytuje komplexní přehled základních lektorských dovedností a technik. Budou pokryta následující témata:

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací pomocí hraní rolí a videotechniky
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Příprava kurzu / školení
  • Stanovení cílů
  • Příprava metod
  • Image prezentátora
 • Příprava na cílovou skupinu
  • Struktura prezentace, jak si postavit jednotlivé bloky
 • Zahájení školení
  • Úvod
  • Seznámení s programem školení
  • Icebreak
  • Jak zjistíme očekávání
  • Barometr nálady
  • Atmosféra ve skupině 
  • Jak se vyjadřovat - syndrom experta
  • Typologie účastníků
  • Jak na trému
 • Průběh školení
  • Otázky – tipy, jak na otázky reagovat, jak jimi rozpohybovat diskuzi
  • Naslouchání – důležitá dovednost lektora
  • Práce s hlasem
  • Vizuální pomůcky- pravidla a zásady práce s nimi
  • Interaktivní metody práce lektora – řízená diskuze, případové studie, skupinová práce, energizery, brainstorming, brainwriting, atd.
  • Kreativní techniky
  • Význam hry v semináři
  • Rozvržení pauz
  • Předávání zpětné vazby účastníkům
  • Získávání zpětné vazby od účastníků v průběhu školení
  • Zvládání obtížných účastníků
  • Práce s námitkami
 • Závěr a vyhodnocení kurzu
  • Ukončení kurzu – shrnutí, vyhodnocení očekávání, akční plán,
  • Hodnocení – prostor pro zpětnou vazbu účastníků, hodnotící formuláře
  • Další nástroje měření efektivity tréninku

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 20.3.2024 - 21.3.2024 9.00 - 17.00

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 8 500 bez DPH za dvoudenní program.

 Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • Oběd pro účastníky
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.