Reference
Společnost: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Typ spolupráce: Hodnotící pohovor, Profesionální komunikace se zákazníkem, Úvod do jednání s klientem v obtížných situacích, Prezentační dovednosti - vyjednávání techniky
Referenční osoba:
Mgr. Šárka Snížková, MBA; ředitelka personálních záležitostí VZP ČR

„Spolupráce s týmem společnosti Positive je pro nás již řadu let velmi inspirující. Pomáhá nám především zkvalitňovat a zefektivňovat naše služby ve vztahu k našim pojištěncům a smluvním partnerům. Za velmi profesionální a vysoce efektivní lze především označit vzdělávací programy pro naše prvoliniové zaměstnance v oblasti profesionální komunikace se zákazníkem.

V rámci nově zaváděného systému hodnocení do VZP ČR jsme v roce 2008 oslovili společnost Positive, aby nám pomohla nastavit a zavést hodnotící systém do společnosti.

Již při nastavování hodnotících kritérií a cílů na jednodenních „workshopech“ s vedoucími pracovníky prokázala lektorka Lucie Nachtigalová obrovskou míru profesionality a manažerské zkušenosti. Tyto workshopy byly právě díky lektorce z našeho pohledu velmi produktivní a úspěšné.

Společnost Positive považujeme za spolehlivého a stabilního partnera při rozvoji lidských zdrojů ve VZP ČR.

Děkujeme“

 

Typ spolupráce: Vedení lidí – jako součást řízení společnosti aneb manažer jako řešitel problému
Referenční osoba: Michal Hanus, ústředí