Reference

Společnost: Úřad práce v Náchodě
Téma: Prohloubení komunikačních dovedností přepážkových pracovníků
Referenční osoba:
Ing. Michal Pejskar, ředitel Úřadu práce v Náchodě

Dlouhodobým cílem Úřadu práce v Náchodě je poskytování služeb klientů na co největší úrovni, proto jsme se v roce 2010 rozhodli oslovit vzdělávací instituce, které by nám zajistily dva běhy dvoudenního školení zaměřeného na prohloubení komunikačních dovedností našich přepážkových pracovníků. Toto výběrové řízení vyhrála společnost Positive s.r.o. a od počátku naší spolupráce prokazovala vysokou míru profesionality.

Velice jsme uvítali informační schůzku s vedením marketingu a obchodního oddělení Ing. Pavlem Svobodou a lektorem MgA. Martinem Vasquezem, Ph.D. k dojednání vzdělávacích potřeb a cílů tak, aby trénink odpovídal našim konkrétním představám. Využili jsme také možnosti zaslání dotazníků všem budoucím účastníkům tréninku, aby se oni sami vyjádřili k tréninkovým potřebám.

Účastníci školení tento trénink hodnotili jako trénink na velmi vysoké úrovni, který splnil veškerá očekávání, a považovali ho za velmi obohacující. Kladně byla hodnocena především osobnost lektora MgA. Martina Vasqueze, který je dokázal zaujmout zejména interaktivními metodami výuky.

Z pohledu zadavatele jsme s tréninkem byli velice spokojeni jak po obsahové, tak po organizační stránce.

Vzdělávací instituce Positive s.r.o. nám pomohla zkvalitnit námi poskytované služby a prohloubila dovednosti účastníků v umění jednat s lidmi.