Reference
Společnost: SCHOLASERVIS.cz
Typ spolupráce: Kompetentní vedení školy aneb zvládnutí managerských dovedností
Referenční osoba: Kateřina Petrová, manager projektu