Reference

Společnost: Magistrát města Ostrava
Téma: Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností
Referenční osoba:
PhDr. Helena Kuzníková, CSc., vedoucí kanceláře tajemníka