Reference
Společnost: Magistrát města Hradec Králové
Téma: Prezentační dovednosti a moderace
Referenční osoba:
Mgr. Žaneta Šlamborová, referentka vzdělávání a BOZP, kancelář tajemníka, personální oddělení

"Na konci roku 2010 byl pro zaměstnance odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálněprávní ochrany dětí uspořádán tréninkový výcvik v oblasti prezentačních a moderačních dovedností. Stále častěji pracovnice oddělení pořádají tzv. případové konference. Jedná se o moderované setkání nad projednávaným případem rodiny s odborníky např. zástupci soudu, psychologem, psychiatrem, zástupci neziskových organizací. Cílem tréninku bylo prohloubit prezentační dovednosti a profesionalizovat vystupování před menší skupinou. Lektor Mga. Martin Vasquez, Ph.D. se během tréninku prioritně zaměřil na projev z hlediska vizuálního dojmu, na hlasovou stránku projevu, organizaci a formu případové konference a v neposlední řadě na facilitaci diskuze.

Lektor profesionálně zvládnul práci s účastníky, pohotově reagoval na aktuální situace vzniklé během tréninku. Lektor svým přirozeným a charizmatickým vystupování udržel motivaci, nadšení a plné pracovní tempo po dobu obou dnů. Program byl "ušit na míru" potřebám oddělení a jeho součástí byl "obávaný" videotrénink, který byl účastníky kladně hodnocen. V zadání poptávky byl požadavek na maximální praktické a výcvikové pojetí tréninku, což bylo jednoznačně splněno.

Zpětná vazba od samotných účastníků byla velice pozitivní, zejména vyzdvihli profesionalitu a vystupování lektora a také individuální přístup ke každému z účastníků. V neposlední řadě byla velice přínosná zpětná vazba lektora a jeho další doporučení pro rozvoj účastníků kurzu v oblasti moderace a facilitace."