Reference
Projekt: Investors in People
Tréninkové programy: Budování a rozvoj týmu; Efektivní vedení lidí; Hodnocení a hodnotící pohovor; Komunikační dovednosti v manažerské praxi; Kreativita a spolupráce v rozhodování; Koučováním k efektivitě; Řízení a rozvoj lidských zdrojů; Stanovení cílů, kontrola a motivace pro jejich plnění; Strategie společnosti a příprava podnikatelského plánu
Referenční osoba: Ing. Zuzana Prokšíková, Projektová manažerka

„Společnost Positive byla v roce 2006 Agenturou CzechInvest vybrána, aby zajišťovala v rámci "Národního projektu Standard rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích - Investors in People" školení pro podniky podporované v rámci projektu. Témata devíti kurzů byla úzce provázána s jednotlivými kritérii mezinárodního standardu Investors in People (IIP) tak, aby umožnila propojení vzdělávacích aktivit se samotným procesem zavádění IIP. Účastníci školících akcí hodnotili celkovou úroveň kurzů velmi positivně a oceňovali vedle vysoké odbornosti lektorů i možnost vzájemné výměny zkušeností během tréninků. Z pohledu realizátora projektu oceňujeme rovněž bezproblémovou spolupráci při zajišťování administrativních náležitostí projektu. Společnost Positive během téměř dvouleté spolupráce na projektu poskytla kvalitní služby s kterými jsme byli velmi spokojeni“.