Reference
Typ spolupráce: Styly a techniky vedení lidí s důrazem na efektivní delegování
Referenční osoba: Mgr. Nina Horová, vedoucí oddělení vzdělávání
 
"Na konci loňského roku (2018) Česká správa sociálního zabezpečení zahájila ve spolupráci se vzdělávací společností Positive, s.r.o. projekt prezenčního školení pro vedoucí oddělení obsahově zaměřený na styly a techniky vedení lidí s důrazem na efektivní delegování. Celkem dvacet běhů dvoudenních seminářů je postupně realizováno pro 240 vedoucích zaměstnanců ústředí i regionálních poboček.

Semináře jsou účastníky po obsahové stránce hodnoceny jako velmi zajímavé, na vysoké odborné úrovni a pro ně obohacující. Účastníci oceňují zejména praktickou část kurzu, ve které si mohou vyzkoušet různé styly a techniky vedení lidí, nacvičovat řešení modelových situací, včetně hledání oblastí pro zlepšení a to vše příjemnou a nenásilnou formou. Všichni lektoři, kteří se podílí na realizaci seminářů jsou hodnoceni jako vynikající, profesionální osobnosti na pravém místě, zejména pro jejich pozitivní přístup, který dokážou přenést na účastníky a elegantně je zapojit do různých modelových situací a diskusí.

Spolupráci se společností POSITIVE s.r.o. hodnotím velmi kladně a na základě našich dlouhodobých zkušeností z předchozích realizovaných společných projektů mohu konstatovat, že přístup firmy je vždy profesionální a je zárukou vysoké kvality dodávaných služeb."

 
 
Typ spolupráce: Vzdělávací programy pro všechny úrovně zaměstnanců: Profesionální jednání s klientem, Zvládání stresu a zátěžových situací, Asertivní komunikace pro manažery, Mediální trénink pro vrcholový management, E-learning projekt „Jednání s klientem“
Referenční osoba: PaedDr. Miluše Hájková, ředitelka odboru personální práce a sociálního rozvoje

"Česká správa sociálního zabezpečení jako moderní proklientsky zaměřený úřad pojištěnců zařadila od roku 2002 do svého systému vzdělávání cyklický proces proškolování zaměstnanců přicházejících do styku s klienty ČSSZ. Tréninkové programy byly připraveny ve spolupráci s externí firmou Positive, s.r.o., která maximální vstřícností, pochopením specifické problematiky správy a její implementací do projektů, zajištěním profesně i osobnostně kvalitních lektorů sklízí velmi pochvalné hodnocení jak frekventantů, tak i příslušných vedoucích zaměstnanců.

Do systému vzdělávání jsme zařadili také manažerské tréninkové programy. Účastníci je kladně hodnotí obsah,organizaci i vedení tréninků a považují je za velmi podnětné a přínosné pro svoji vlastní práci.

Významným se stal také společný projekt e-learningového kurzu na téma Jednání s klientem. Cílem programu je nastolení standardů profesionální efektivní komunikace při jednání s klientem v telefonickém i osobním kontaktu. Elektronický kurz je koncipován jako přípravný blok, jehož obsah je teoretickým základem k prezenčnímu tréningovému programu. Vzdělávací program „Jednání s klientem“ se umístil na druhém místě v kategorii „On-line kurz“ v rámci konference ICETA 2004 v Košicích. Se spoluprací se společností Positive jsme velmi spokojeni a budeme pokračovat i v tomto roce."