Reference
Společnost: Vienna International Hotels
Téma programu: Vůdčí dovednosti základní a Vůdčí dovednosti pro pokročilé
Referenční osoba: Michaela Vokounová, Training Manager

"Se společností Positive jsme začali v rámci nové koncepce vzdělávání spolupracovat na základě dřívějších pozitivních zkušeností s tréninky, zaměřenými na telefonování.V souvislosti se zavedením této koncepce jsme na konci roku 2004 požádali společnost Positive o vytvoření na míru šitých tréninků, zaměřených na vůdčí dovednosti manažerů. Velice si ceníme flexibility, se kterou společnost vyšla vstříc všem našim představám ohledně programu, času konání i délky tréninků. Před tréninkem byla realizována přípravná fáze formou pohovorů lektorek s vybranými účastníky, aby mohl být program doladěn a připraven co nejvíce na míru. To je praxe, která je nesporně velkým přínosem jak pro připravovaný program, tak pro motivaci pracovníků, kteří se potom budou programu účastnit.Účastníci tréninků bez výjimky ocenili profesionalitu a vstřícný přístup obou lektorek, se kterými jsme zatím spolupracovali, konkrétní příklady z praxe a jejich schopnost zapojit do tréninku opravdu všechny. Pro naši vzdělávací koncepci mají velký význam i výborně zpracované zprávy, které dostáváme po každém tréninku.Pro velký zájem o tyto tréninky jsme už jeden přidali „nad plán“ a není pochyb o tom, že se společností Positive budeme dále spolupracovat, v příštím roce pravděpodobně nejen v oblasti vůdčích dovedností."