Reference
Téma: katalogové programy
Referenční osoba: Mgr. Katarína Smrčeková, personální ředitelka