Reference
Společnost: Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL)
Téma programu:
Chopte se změny, vytvořte si vlastní strategii!
Referenční osoba:
Ing. Barbora Pácaltová

"Se společností Positive zatím spolupracujeme relativně krátce, vyšla vítězně z našeho výběrového řízení na semináře zaměřené na individuální akceptaci změny. A to protože byla schopna vyhovět našemu požadavku, aby semináře probíhaly ve dvou jazykových verzích – v češtině a angličtině, a nabídla nám profesionální tým lektorů, který byl schopen sestavit program, o němž jsme přesvědčeni, že bude fungovat. Prozatím jsme realizovali pilotní semináře v obou dvou jazycích (v srpnu a září 2008), které byly účastníky hodnoceny velmi kladně.

Navíc, z úhlu pohledu organizačního zajištění nutno podotknout, že Positive věnuje velkou péči nejen přípravě obsahu, ale i zázemí, takže semináře probíhají se 100% servisním zajištěním. Tým Positivu je velmi vstřícný a flexibilní k průběžně se měnícím požadavkům.

Co více dodat, než že z naší dosavadní spolupráce s firmou Positive máme veskrze pozitivní dojem."