Reference
Společnost: OREA HOTELS a. s.
Téma programu:
Profesionální prodej, vztah se zákazníky
Referenční osoba:
Mgr. Zdeněk Modálek, HR Manager

"V loňském roce jsme začali hledat nového partnera, který by nám pomohl rozvíjet obchodní dovednosti našich hotelových sales manažerů. V rámci výběrového řízení nás nejvíce zaujala nabídka společnosti Positive, která dokázala nejlépe vyhovět našim požadavkům. V září 2005 jsme spustili pilotní program „Profesionální prodej, vztah se zákazníky“. S výsledkem jsem byl nad míru spokojen nejen já a obchodní ředitelka, ale hlavně účastníci. Perfektně připravený program s poutavě podaným obsahem nás všechny oslovil. Výsledkem je dohoda se společností Positive na dlouhodobějším programu rozvoje našich obchodních manažerů. Přístup managementu i lektorů z Positive je pro nás zárukou, že budeme úspěšnější na hotelovém trhu."

Téma programu: „Mystery Caller“
Referenční osoba: Milan Pavelka, MBA, Director of Marketing and Sales

"Se společností Positive s.r.o. spolupracujeme od roku 2005v oblasti vzdělávání. V letošním roce jsme se zaměřili na měření kvality služeb poskytovaných zaměstnanci OREA HOTELS - "Mystery Caller". Byli jsme spokojeni nejen s průběhem Mystery Caller, ale ocenili jsme zejména podrobnou závěrečnou zprávu, ve které byla nejen přehledně definována místa ke zlepšení v jednotlivých hotelech, ale též doporučení plánu dalších tréninků.Oceňujeme zejména přizpůsobivost a profesionalitu."