Reference
Společnost: DHL IS (Europe) s. r. o.
Typ spolupráce:
Generic Induction Course
Referenční osoba:
Ing. Ladislav Štěrba, Training & Development Manager

"Společnost DHL zahájila počátkem roku 2004 výstavbu Evropského datového centra
v Praze. Každý týden nastupují desítky nových zaměstnanců různých národností, kteří
v prvních pěti dnech absolvují adaptační program vedený v angličtině "Generic Induction Course". Spolupráci s firmou Positive jsme na tomto projektu zahájili v dubnu 2004
a pokračujeme v ní úspěšně i v současné době. Nároky na úroveň lektorů a dodržení obsahu kurzu byly vysoké. Program je po celou dobu pečlivě monitorován a hodnocen na základě zpětné vazby od účastníků a pracovníků Training departmentu. Hodnocení je stále na vysoké úrovni a dosahuje 8,7 bodů na škále 1-10.

Profesionální přístup lektorů, jejich nasazení a schopnost motivovat nové zaměstnance je velkým přínosem pro celý projekt. Osobně oceňuji vysokou míru otevřenosti
v komunikaci s lektory a vedením firmy Positive s.r.o."