Reference
Společnost: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Téma programu:
Koučink
Referenční osoba:
PhDr. Katarína Nováková, oddelenie personálnych zdrojov a manažérskeho rozvoja

„Slovenská sporiteľňa spolupracuje pri zabezpečovaní manažérskeho vzdelávania už druhý rok so spoločnosťou Positive, s.r.o..

V spolupráci s lektormi tejto spoločnosti realizujeme kurzy Koučingu a následné Follow-up stretnutia, zamerané na praktickú výmenu skúseností medzi účastníkmi a lektormi.

Všetky doteraz uskutočnené kurzy aj Follow up stretnutia mali veľmi dobrú úroveň a boli zamestnancami SLSP hodnotené pozitívne. Účastníci v spätných väzbách ocenili predovšetkým vysokú odbornú zdatnosť lektorov, ich profesionálny prístup a tiež praktickú využiteľnosť získaných poznatkov. Z tohoto dôvodu spolupracujeme so spoločnosťou Positive s.r.o. aj naďalej.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“