Reference
Společnost: LBBW Bank CZ
Téma programu: Manažerská akademie
Referenční osoba: Jarmila Chlumová, ředitelka personálního oddělení


„Společnost POSITIVE
připravila pro manažery naší společnosti 10ti-denní tréninkový program ušitý na míru tzv. Manažerskou akademii, který jsme průběžně realizovali od roku 2006 pro více než 30 manažerů. Tento úspěšný program běží v naší bance pod vedením Positive i nadále, stal se standardní součástí vzdělávací koncepce pro vedoucí zaměstnance a je mezi nimi velmi oblíbený. V současné době rozbíháme se společností POSITIVE nadstavbovou část tohto manažerského programu, která je maximálně tréninkově zaměřená. Manažeři se v této části účastní pouze tréninků, které odpovídají jejich individuálním rozvojovým potřebám.

Účastníci vzdělávacího programu hodnotili velmi kladně zejména interaktivní vedení tréninků, praktické zaměření, využitelnost získaných dovedností v praxi a vysokou profesionalitu lektorek. Rovněž ocenili hlubší věnování se tématům na konkrétních příkladech manažerů dle jejich potřeb.
Velmi nás těší, že díky spolupráci s POSITIVE můžeme našim zaměstnancům nabídnout kvalitní rozvojový program a pomoci jim tak, aby v roli manažera obstáli co nejlépe.

Děkujeme za skvělé tréninky a přínosnou spolupráci a těšíme se na realizaci dalších projektů s POSITIVE.“

V Praze, dne 30. 4. 2010