Reference
Projekt: Řízení individuálního výkonu
Referenční osoby: Jaroslava Egedová a Markéta Šulcová, Odbor rozvoje zaměstnanců

„Koncem roku 2011 a začátkem roku 2012 jsme se společností POSITIVE spolupracovali na velmi důležitém projektu implementace jednotného systému řízení výkonnosti pro centrálu ČS. Společně s lektorkami, kterými byly Lucie Nachtigalová, Blažena Mačáková a Eva Mohauptová, jsme připravili obsah jednodenního školení pro manažery, jehož cílem bylo především získat hlavní informace o roli manažera při nastavování cílů a prakticky se na ni připravit. Během 2 měsíců bylo odškoleno celkem 29 školících dnů, přičemž školením prošlo téměř 300 manažerů. Po celou dobu školení jsme velmi oceňovali partnerský a profesionální přístup všech lektorek, jejich plné nasazení a důvěru v projekt. Velkým přínosem pro nás byly i jejich zkušenosti z obdobných rozvojových projektů, o které se s námi podělily.

Se společností POSITIVE spolupracujeme v oblasti vzdělávání a rozvoje již několik let k oboustranné spokojenosti. Je i jedním z dodavatelů našich interních katalogových kurzů, a to těch zaměřených konkrétně na týmovou práci.

Těšíme se na další spolupráci a zajímavé společné projekty.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt: Individuální koučink (pro manažery divize drobného bankovnictví)

Referenční osoba: Ing. Naďa Gallová, ředitelka odboru Vzdělávání a profesní rozvoj

„Společnost Positive. s.r.o se stala pro období 2006-2008 partnerem České spořitelny v oblasti individuálního rozvoje středního a vyššího managementu z oblasti drobného bankovnictví. Praxe jednoznačně prokázala, že nejefektivnější formou pro rozvoj zkušených manažerů na seniorní úrovni řízení je individuální koučink. Spolupráce s profesionálními kouči společnosti Positive byla pro naše manažery skvělou podporou při nelehkých začátcích po organizačních a personálních změnách. Výborná zpětná vazba na přínos spolupráce se zkušeným koučem inspirovala další manažery k využívání koučinku v rámci svého osobního rozvoje.“

Koučovaný: Ing. Jaroslav Šůs

„Velmi si cením možnosti absolvovat koučink, jenž mi v dnešní dynamické době pomohl zastavit se a udělat si obrázek o mém způsobu práce a komunikace i o sobě samém. V případě kouče společnosti Positive jsem se setkal s maximálně profesionálním a přitom osobním přístupem, který doplněn o otevřenost na obou stranách, přispěl po tříměsíční spolupráci jak k nastavení si mých současných priorit, tak ke změnám v mém chování. Vedle velmi dobrého pocitu ze spolupráce s koučem se dostavují i první výsledky.“

Koučovaný: Tomáš Vaníček, ředitel pobočkové sítě

„S Blaženou Mačákovou jsem zahájil spolupráci 4 .ledna 2008 a trvala téměř celý kalendářní rok až do 8.10.2008 jsme spolupráci završili. Jednalo se tedy celkem o 56 hodin. Bylo to v době kdy jsem přebral odpovědnost za řízení cca 3 000 kolegů v pobočkách a potřeboval jsem načerpat novou inspiraci jako řídit obchodní tým.
Zaměřili jsme se na rozvoj mých manažerských "soft" dovedností, na posílení spolupráce v rámci mého nejbližšího manažerského týmu a na energetizaci celého týmu pobočkových pracovníků.

Blažena se mnou zpočátku byla u několika meetingů i celodenních porad, aby mě viděla "v akci". Následně jsme rozebírali konkrétní věci a momenty s cílem zlepšit moje osobní působení a vliv na nejbližší okolí. Blažena mi fantasticky pomohla zlepšit i moje prezentační schopnosti a zatraktivnit průběh porad. Začal jsem též přemýšlet o věcech a mém chování jinak - a bylo to inspirující !

Jednoznačně hodnotím naši spolupráci jako pro mě přínosnou a doporučuji každému manažerovi, aby si našel čas na tento typ přemýšlení. Po počátečním "vzájemném se hledání" a navázání důvěry mezi námi bylo pro mě těch 10 měsíců určitě přínosem.“