Reference
Společnost: Allianz pojišťovna, a. s.
Téma programu: Time management; Praktická asertivita a zvládání konfliktů; Komunikace a spolupráce s interním klientem; Přesvědčivá argumentace a rétorika; Jak vést sebe, ostatní a tým; Emoční inteligence
Referenční osoba: Lenka Plašilová, HR Consultant

„Se společností Positive jsme začali nejdříve spolupracovat v rámci otevřených kurzů zaměřených především na vymáhání pohledávek. Na základě spokojenosti kolegů, kteří se těchto programů účastnili, a výběrového řízení jsme v roce 2005 vybrali společnost Positive jako jednu z agentur, které pro nás organizují uzavřené vzdělávací kurzy měkkých dovedností pro specialisty a manažery. S téměř dvouletou spoluprací jsme velmi spokojeni. Kolegové – účastníci kurzů – oceňují především přístup lektorů a jejich schopnost zaujmout, pro nás je důležitá velká vstřícnost ze strany koordinátorů a velmi dobře zpracované zpětné vazby z kurzů.“

 

Program: Individuální koučování
Referenční osoba: Jitka Basová; Managing Director

Hodnocení koučovacích setkání - Lenka Bílková

"S Lenkou Bílkovou jsem absolvovala 10 lekcí individuálního koučování, ale spíše bych řekla – velice příjemných a přínosných setkání, při nichž jsme se dotkly nejrůznějších manažerských situací, ale také situací z běžného života.

Velice jsem ocenila možnost diskutovat prakticky jakékoli téma, otevřenost, trpělivost
a možnost vyjádřit své pocity, které ve mě konkrétní situace vzbudily. Lenka výborně naslouchala, citlivě reagovala a doplňujícími otázkami mě vedla k alternativnímu pohledu na danou záležitost.

Lenka byla na koučovací setkání vždy výborně připravená, na tématech k řešení jsem se obvykle dohodly předem, nicméně velice flexibilně reagovala na žádost o probrání aktuální situace, kterou jsem potřebovala zvládnout.  

S výsledkem individuálního koučování jsem maximálně spokojená, cítím výrazný posun zejména v oblasti sebeuvědomění, stanovování priorit a celkovém zvládnutí manažerské role vč. větší schopnosti pochopit motivace a postoje ostatních. Díky tréninkům se cítím navzdory relativně krátké manažerské praxi v této roli komfortněji a dokážu dát více prostoru a důvěry mým kolegům, s čímž jsem dříve (neuvědoměle) bojovala. V neposlední řadě vše výše uvedené přispělo ke zvýšení mého sebevědomí a získání větší sebejistoty, schopnosti připustit, že i „mýlit se je lidské“ a případnou chybu nebrat jako selhání, nýbrž jako zkušenost a příležitost k dalšímu zlepšování."

30. června 2009