Reference
Společnost: STAHLGRUBER CZ s.r.o.
Téma: Změna postojů
Referenční osoba: 
Lenka Bukovanská, HR Manager

"Naše spolupráce s Positivem se datuje už od roku 2011, kdy jsme ještě pod názvem Autocora obchodní spol. s r.o. před společnou fúzí se společností Autobenex s.r.o. rozhodli, že je potřeba nastavit proces vzdělávání pro segment obchodu.

Po náročném výběru jsme vybrali společnost Positive s.r.o., a jak se ukázalo, byla to kvalitní volba. Tato společnost nám byla později naším průvodcem, nejenom ve vzdělávacích programech, ale i nakonec během náročné fúze nám byla průvodcem, facilitátorem i poradním hlasem při náročném procesu, sžívání dvou ryze českých společností, které se spojili pod hlavičkou STAHLGURBER CZ s mateřskou společností v Německu. 

V roce 2011 jsme zadali pět náročných vzdělávacích programů v obchodních dovednostech, kdy jsme měli několik nesourodých  skupin, které bylo potřeba  sladit, skupin s rozdílnými úrovněmi, ze kterých měli vzejít relativně sjednocené skupiny v určitých v soft skills - prodejních dovednostech. Již tenkrát jsme se vyznačovali tím, že jsme si přáli vložit i další dovednosti do našich školení, něco jiného pro vedoucí poboček, něco jiného pro různé úrovně obchodních zástupců, takovou směs zdánlivě nesourodých požadavků, ale přestože, že jsme byli nároční zadavatelé,   tato  školení byla  velmi kvalitní a připravená na míru.  Od těchto prvotních nastavení pak už nebylo daleko k další spolupráci. Ještě před vlastním sloučením jsme už pro zaměstnance Autocory a Autobenexu pořádali další školení, nejen v prodejních dovednostech, ale začali jsme i se seznamováním v dovednostech leadershipu, připravili jsme i ucelený vzdělávací program rozvoje segmentu obchodu, dále jsme připravili i setkání managementu s profesionálním koučem a facilitátorem. Tato školení, která se stále více stávala workshopy, obohacovala naše zaměstnance a pomáhala jim vyrovnat se se všemi změnami a s rolí učící se společnosti.

Společnost Positive s.r.o. vyhrála v roce 2013 náročné výběrové řízení už pro Stahlgruber CZ, a tím se stala naším nejvĕtším dodavatelem vzdělávacích programů.

V roce 2013 jsme začali společně připravovat  náročný projekt,  kdy z původních poboček rostly a otevíraly se pobočky nové, kdy se nastavoval proces spolupráce a sžívání dvou odlišných společností, kdy bylo třeba nastavit nové obrysy přímé spolupráce původních českých společností v jednu novou, již společností STAHLGRUBER CZ. Byl to přímý projekt „Změna postojů“.  Pokračovali jsme v naši vzdělávací akademii, ale prioritou se staly workshopy o procesech v jednotlivých lokalitách, kdy s každým zaměstnancem, kterého se změna týkala,  byla probrána jeho role v týmu, jeho pracovní pozice a byl seznámen s procesem do budoucna. Tato mravenčí práce, které symbolizovala hodiny a dny strávené se zaměstnanci na mnoha workshopech se týkala čtyř největších projektů a končila společnými teambuildingy, které ukázaly, že   investované peníze nebyly zbytečné a dobře připravení zaměstnanci, kteří si procesy změn vzali za své,  chápou provázanost  podpory takového projektu a má to pak přímý vliv na jejich výkonost, a to nejen v oblasti obchodu, ale právě i v oblasti vnitřních postojů, které podporují motivovanost každého zaměstnance. Toto kvalitní   propojení denního businessu a běžného zaměstnaneckého života samozřejmě nebylo jednoduché, ale tým Positivu, který  věnoval tomuto náročnému projektu opravdu maximální nasazení, to velmi dobře zvládnul. Samozřejmě tato cesta není ještě u konce a já věřím, že v připravených změnách budeme dál  společně pokračovat.

Děkuji ředitelce Positivu paní Ing. Haisové za její trpělivost a pochopení v době, kdy se jednotlivé projekty připravují, děkuji   lektorům paní Lucii Nachtigalové, panu Mgr. Vítězslavu Pruknerovi, Ph.D., panu Ladislavu Habáskovi, panu Attilu Csergö, kteří se významným dílem na našich společných  programech podíleli. A hlavně děkuji za profesionální a bezproblémový přístup.

Ráda bych popřála společnosti  Positive, aby oslavila nejméně ještě dalších 20 let na trhu vzdělávacím, koučovacím, facilitačním a sama nedokáži vyjmenovat všechny role, které tato společnost zastává.  Proto bych ráda shrnula, že všechny výše uvedené  faktory  jednoznačně  přispívají   ke kvalitě a profesionalitě služeb této společnosti a mám radost i z toho, že průběžně je sledovaná zpětná vazba spokojenosti i  nás, zákazníků. Společnosti Positive přeji do dalších let hodně spokojených zákazníků, hodně náročných a dobře zvládnutých projektů, jako byly ty naše a ráda společnost Positive doporučím dalším potenciálním klientům."