Akce

Seminář ESG a CSRD pro firmy

2. 3. 2023 proběhl seminář na téma ESG a CSRD pro firmy, zúčastnilo se 35 zástupců z 23 společností. ESG vypovídá o udržitelném fungování firmy, o jejím vlivu na životní prostředí, na společnost a o způsobu jejího vlastního řízení. Pro výpočet ESG skóre bude sloužit nová evropská směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování, která začne platit v roce 2024. Nová povinnost reportovat ovlivní tak přímo či nepřímo byznys většiny firem.

Na semináři vystoupily zkušené konzultantky pro oblast udržitelnosti Marie Zemanová a Edita Silhanova ze společnosti COM.SE Consulting, které představily základní kontext problematiky ESG a jak implementovat ESG principy do života firmySimona Dřízhalová, Sustainability Expert, s námi posdílela konkrétní příklady, jak k této oblasti přistoupili v T-Mobile. Lada Haisová, Managing Director naší společnosti POSITIVE, promluvila o nutnosti uchopit implementaci ESG jako změnový projekt, zaměřit se na jeho správnou komunikaci, motivaci zaměstnanců, jejich vzdělávání a rozvoj a propojení s inovacemi.

Děkujeme T-Mobile za možnost využít inspirativního prostoru Magenta Experience Center, ve kterém akce proběhla.
Máme radost ze zpětné vazby účastníků, kteří kvitují, že jim seminář přinesl užitečné informace a inspiraci. Již vědí co, proč, jak a kdy se bude týkat jejich firmy a na čem začít pracovat.

Také Vás zajímá problematika ESG? Nabízíme Vám záznam semináře.

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku:
Seminář ESG a CSRD pro firmy - Positive.cz